دبستانی‌ها و امتحانات پایان سال

قبل از وارد شدن به هر پروژه‌ای و شروع کار، انتخاب ابزارهای متناسب با شرایط کار و هدف نهایی ضروری است.

دبستانی‌ها و امتحانات پایان سال

قبل از وارد شدن به هر پروژه‌ای و شروع کار، انتخاب ابزارهای متناسب با شرایط کار و هدف نهایی ضروری است. آغاز امتحانات پایان سال، دانش‌آموزان را در برهه‌ی زمانی ویژه‌ای قرار می‌دهد که طبعاً نیازمند مهندسی برنامه‌ی مطالعاتی و منابع مطالعاتی است. یعنی منابع مورد استفاده و هم‌چنین شیوه، زمان و میزان مطالعه تغییر پیدا می‌کند. البته این تغییرات با توجه به درس‌ها و شرایط فردی متفاوت خواهد بود. نوع امتحان، مقطع تحصیلی، درس مورد مطالعه و... عوامل دخیل هستند.

یک ویژگی خاص امتحان‌های مقطع دبستان عدم استفاده از نمره برای ارزشیابی است، ولی این نمی‌تواند دلیلی برای کم‌توجهی و نادیده گرفتن اهمیت امتحانات پایان سال باشد، بلکه بایستی با جدیت بیشتر و تمرکز روی مفاهیم دروس به مطالعه پرداخت.

تمرکز روی مفاهیم در گرو داشتن روش مطالعه‌ای است که ذهن را به چالش بکشد و دانش‌آموز از قدرت استدلال خود بهره ببرد و این روش مطالعه بایستی منابع مطالعاتی خاصی داشته باشد که محتوای آن منطبق بر این نکته باشد.

یک روش ساده برای این نوع مطالعه، عدم دسترسی دانش‌آموز به پاسخ‌نامه‌ی تشریحی سوالات است، مانند کتاب‌های «باهم بیاموزیم». در این سری کتاب‌ها دانش‌آموز در مواجهه با سوالات به‌ویژه آن‌هایی که توانایی پاسخگویی نداشته است، به ناچار کل مباحث مربوطه را از کتاب درسی مطالعه و کنکاش می‌کند و این تلاشی برای رسیدن به پاسخ صحیح، میزان یادگیری او را تحت تاثیر قرار خواهد داد. بی‌شک داشتن این نوع یادگیری که هم عمیق باشد و هم مفهومی، در امتحان به دانش‌آموز کمک خواهد کرد تا با قدرت استدلال خود به هر نوع سوالی پاسخگو باشد.

.