به شهر ما بیایید - مدرسه‌‏ی چهارباغ

در صفحه‌ی 67 از کتاب مطالعات اجتماعی نهم با تصویر مدرسه‌ی چهارباغ در اصفهان به شاهکارهای معماری عصر صفوی اشاره شده است.

به شهر ما بیایید - مدرسه‌‏ی چهارباغ

در سمت شرقی خيابان چهارباغ، بنای باشکوه و نفيسی است که می‌توان آن را آخرين بنای مهم و باعظمتی دانست که در عصر صفويان در اصفهان ساخته شد. اين مدرسه که «مدرسه‌ی سلطانی» و «مدرسه‌ي مادر شاه» نيز ناميده می‏شده، در زمان سلطنت شاه‌سلطان حسين، آخرين پادشاه سلسله‌ی صفوی، احداث شد. 

به شهر ما بیایید - مدرسه‌‏ی چهارباغ


مطابق نوشته‏ها و خاطرات جهانگردان و بازديدکنندگان خارجی، هيچ‌يک از آثار موجود در اصفهان به‌اندازه‌ی مدرسه‌ی چهارباغ که کلکسيون کاشي‌کاری ايران است، آن‌ها را تحت‌تأثير جاذبه‌های خود قرار نداده است؛ به‌طوري که برخی از آن‌ها مدرسه را با عبارتی همچون سحرآميز و جذاب و دل‌پذير توصيف کرده‌اند.

کتيبه‌ی سردر به خط نستعليق سفيد بر زمينه‌ی کاشی لاجوردی است. دو دهانه‌ی سردر با کاشی‌های فيروزه‌ای تزئين‌ شده و گلدانی بسيار زيبا روی دو پايه‌ی سنگ مرمری قرار گرفته است. در دو طرف سردر، دو سکوی مرمرین بسيار نفيس و عالی وجود دارد. 

به شهر ما بیایید - مدرسه‌‏ی چهارباغ


درِ اصلی مدرسه که با طلا و نقره تزئين شده، نمونه‌ی بارز هنر زرگری و قلم‌زنی است که در دوران صفويه به کمال خود رسيد. بر دو لنگه‌ی چپ و راست اين در، اشعاری با خط بسيار زيبای نستعليق و به‌صورت برجسته نوشته شده است. 

به شهر ما بیایید - مدرسه‌‏ی چهارباغ


قسمت داخلی مدرسه شامل هشتی، ورودی، حياط داخلی، گنبد، مناره و اتاق‌هاست. زيباترين قسمت مدرسه از نظر کاشي‏کاری، هشتی ورودی آن است. ايوان‌ها و حجره‌های صحن چهارايوانه‌ی مدرسه، رو به باغی پردرخت قرار دارد که جويباری از ميان آن‌ها می‏گذرد. اصفهانی‏ها اين نهر را «مادی» می‏گويند. در شمال مدرسه‌ی چهارباغ بازارچه‌ای زيبا و مرتفع وجود دارد که از دوران صفويه، «بازارچه‌ی بلند» و «بازارچه‌ی شاهی» ناميده می‏شد. در شرق مدرسه‌ی چهارباغ، کاروان‌سرای مادر شاه واقع شده که مهمان‌سرای عباسی امروز است.


در صفحه‌ی 67 از کتاب مطالعات اجتماعی نهم با تصویر مدرسه‌ی چهارباغ در اصفهان به شاهکارهای معماری عصر صفوی اشاره شده است.

به شهر ما بیایید - مدرسه‌‏ی چهارباغ

به شهر ما بیایید - مدرسه‌‏ی چهارباغ