آمادگی به آزمون 13 اردیبهشت- دهم حسابداری

آمادگی به آزمون 13 اردیبهشت- دهم حسابداری مهسا بگوند- مسئول درس دهم حسابداری

آمادگی به آزمون 13 اردیبهشت- دهم حسابداری
 • «مستندسازی»

 • مستندسازی؛ مستند کردن رویدادها، ثبت مطالب، عکس و معلومات مربوط به رویداد جاری و یا گذشته را شامل می‌گردد.

 • مکاتبات؛ نوشته‌هایی به‌منظور آگاهی، اطلاع و خبر بین دو یا چند نفر، موسسه، شرکت و سازمان که می‌تواند به‌وسیله پست یا فرد انجام گیرد.

 • انواع مکاتبات؛

 • بازرگانی

 • اداری

 • مکاتبات بازرگانی؛ نوشته‌های بازرگانی درباره تولید، خرید، فروش، ارائه خدمات و مسائل مالی.

 • سرلوحه مکاتبات بازرگانی؛ علامت تجاری، نام موسسه، شماره ثبت دفتر شرکت‌ها، نشانی، تلفن، نشانی تلگرافی، تلکس و یا فاکس، نوع فعالیت و پست الکترونیک.

 • نامه اداری؛ مکاتباتی که با هدف معین و مشخص بین اشخاص حقیقی و یا حقوقی و همچنین سازمان‌ها به‌منظور برقراری ارتباط مبادله می‌گردد.

 • اندازه و ابعاد نامه‌های اداری در دو قطع بزرگ و کوچک استاندارد شده است؛

قطع بزرگ A4 و قطع کوچک A5 و قطع A3 هم برای جدول‌ها، نمودارها و صورت‌های مالی و اداری کاربری دارد.

 • ارکان نامه‌ اداری؛

 • سرلوحه

 • عنوان

 • سرلوحه؛ شامل عنوان بالای نامه، آرم سازمان یا نشان جمهوری اسلامی، شماره، تاریخ و شرح پیوست است.

 • عنوان؛ بیشترین کاربرد آن در مشخص کردن «مخاطب» است.

 • صورت‌جلسه؛ نوشته‌ای که حاوی مذاکرات و مصوبات جلسه‌های رسمی است.