کنکور 98

دانش آموزان برتر کانون که در آزمون 30 فروردین حاضر بوده اند

با توجه به اهمیت حضور دانش آموزان در آزمون‌های پروژه‌ی هفتم و آزمون‌های جمع بندی ، از این پس در هر آزمون مشخصات دانش آموزان برتر مقطع کنکور که در آزمون حاضر بوده اند در سایت قرار داده می‌شود

دانش آموزان برتر کانون که در آزمون 30 فروردین حاضر بوده اند

با توجه به اهمیت حضور دانش آموزان در آزمون های پروژه ی هفتم و آزمون های جمع بندی ، از این پس در هر آزمون مشخصات دانش آموزان برتر مقطع کنکور که در آزمون حاضر بوده اند در سایت قرار داده می شود تا بقیه دانش آموزان و اولیاء نیز با این دانش آموزان برتر آشنا شوند. لیست زیر دانش آموزان برتر با میانگین تراز بالاتر از 7600 می باشد که در آزمون 30 فروردین حضور داشته اند:

ضمنا فایل اسامی با فرمت پی دی اف در فایل پیوست ، قابل دریافت می باشد.

دانش آموزان برتر کانون که در آزمون 30 فروردین حاضر بوده اند

دانش آموزان برتر کانون که در آزمون 30 فروردین حاضر بوده اند

دانش آموزان برتر کانون که در آزمون 30 فروردین حاضر بوده اند