پرونده‌ی هنر - باسمه‌های ژاپنی، هنر دیرینه و مدرن

باسمه‌ی ژاپنی نوعی هنر چاپی است که با فضای تزیینی و طرح خطی و سطوح رنگی درخشان مشخص می‌شود و ریشه در سنت تصویری ژاپنی دارد.

پرونده‌ی هنر - باسمه‌های ژاپنی، هنر دیرینه و مدرن

باسمه‌ی ژاپنی نوعی هنر چاپی است که با فضای تزیینی و طرح خطی و سطوح رنگی درخشان مشخص می‌شود و ریشه‌ در سنت‌ تصویری ژاپنی دارد. بهترین باسمه‌ها ماحصل همکاری نزدیک تصویرگر و حکاک و باسمه‌کار بود. با درک متقابلی که این سه از کار هم داشتند، طرح خطی را با ‌روش سیاه‌وسفید چاپ می‌‌کردند و سپس نسخه‌ها را با دست رنگ می‌کردند.

تولید باسمه‌های ارزنده مستلزم مهارت تصویرگر در خلق طرح‌های خطی نو و مهارت فنی و تسلط حکاک و باسمه‌کار بر کار چاپ بود.

باسمه‌های ژاپنی در اواخر سده‌ی نوزدهم و اوایل قرن بیستم منبع الهام پیش‌گامان برجسته‌ی نقاشی مدرن همچون گوگن و ماتیس قرار گرفت.

به‌عنوان مثال در گرایش به دوبعدی‌کردن شکل و فضا و استفاده از خط‌های بیانگر در آثار وان ‌گوگ و تولوز لوتِرک تا حد زیادی نتیجه‌ی اثری‌پذیری از کار استادان باسمه‌کار ژاپنی بود.

پرونده‌ی هنر - باسمه‌های ژاپنی، هنر دیرینه و مدرن

پرونده‌ی هنر - باسمه‌های ژاپنی، هنر دیرینه و مدرن

پرونده‌ی هنر - باسمه‌های ژاپنی، هنر دیرینه و مدرن


مطالب مرتبط