چالش مدیریت زمان

نزدیک‌شدن به امتحانات نهایی و آزمون کنکور، اهمیت دوچندانی به این دو پروژه‌ی آخر برنامه‌ی راهبردی می‌بخشد.

چالش مدیریت زمان

نزدیک‌شدن به امتحانات نهایی و آزمون کنکور، اهمیت دوچندانی به این دو پروژه‌ی آخر برنامه‌ی راهبردی می‌بخشد. اولین و مهم‌ترین چالش روز‌های بعد از دوران طلایی نوروز، مسئله‌ی مدیریت زمان است. معمولاً بعد از این دوره، دانش‌آموزان به دو گروه کلی دسته‌بندی می‌شوند. گروه اول، از مطالعه و پیشروی تا قبل از عید رضایت دارند و آزمون‌های پروژه‌ی ششم عامل تثبیت‌کننده‌ی مطالعات قبلی آن‌ها بوده است. گروه دوم، دانش‌آموزانی هستند که هنوز به رضایت نسبی از مطالعه و تسلط بر منابع دست نیافته‌اند. در روزهای آتی، مدیریت زمان، چالش مشترک اما غیریکسانِ این دو گروه خواهد بود.

تغییر آهنگ تدریس مطالب پس از تعطیلات عید و اتمام احتمالی چند درس در مدرسه، می‌تواند الگوی برنامه‌ایِ قبل از عید را به‌کلی تغییر دهد و این ذهنیت را در گروه او تقویت کند که تا کنکور زمان زیادی دارند. با این ذهنیت، روند منفی مدیریت زمان، با افزایش استراحت‌های غیرضروری و دورشدن از برنامه‌ی راهبردی تکمیل می‌شود. جلوگیری از این اتفاق، یک راه‌حل مشخص دارد: همراهی با برنامه‌ی آزمون‌ها تا پروژه‌ی آخر. از زمان‌هایی که در اختیارتان قرار گرفته است، به بهترین شکل برای مرور و جمع‌بندی مطالب استفاده کنید.

از طرف دیگر، محدودیت زمانی برای گروه دوم، ذهنیت غیرممکن‌ها را در آن‌ها ایجاد می‌کند. عقب‌بودن از برنامه و رقیبان برای این گروه، تمام‌شدن زمان آمادگی برای کنکور تلقی می‌شود. استفاده‌ی درست از امتحانات نیم‌سال دوم برای جمع‌بندی مباحث سال دوازدهم و مرور حداکثری مطالب در دوران جمع‌بندی می‌تواند تغییراتی اساسی در نتیجه‌ی این افراد ایجاد کند. در روزهای آینده در کنار چالش فراموشی مطالب و افزایش حجم کارهای آموزشی و جمع‌بندی مناسب در پروژه‌ی آخر، چالش تأثیرگذار دیگری پیش روی شما خواهد بود: چالش مدیریت زمان، آن هم در حساس‌ترین بازه‌ی زمانی سال تحصیلی.