از برنامه خارج نشوید

جزو هر کدام از این دو گروه هستید، پیشنهاد می‌کنم هر روز با توجه به جزئیات (عناوین مباحث، منابع مشخص و کاربردی، تعداد تست و مدت مطالعه) برنامه‌ی شخصی تنظیم کنید.

از برنامه خارج نشوید

دانش‌آموزان کنکوری بعد از ۱۶ فروردین به دو گروه تقسیم می‌شوند:

گروه اول، جمع‌بندی خوبی از مباحث نیم‌سال اول داشته‌اند و به‌عبارتی، دوره‌ی طلایی خوبی را پشت سر گذاشته‌اند.

گروه دوم، به هر دلیل نتوانسته‌اند جمع‌بندی خوبی از درس‌های نیم‌سال اول داشته باشند. این افراد از کار خود راضی نیستند و این فرصت را از دست داده‌اند.

گروه اول، مباحث نیم‌سال دوم را پرانرژی و با انگیزه‌ی زیاد ادامه می‌دهند؛ ولی نباید مغرور شوند. هرچند بر مباحث نیم‌سال اول مسلط شده‌اند، ممکن است به مرور زمان، فراموشی گریبان‌گیرشان شود. بنابراین طبق برنامه‌ی راهبردی کانون، به مرورهای مقطعی نیاز دارند.

گروه دوم، نگرانی‌هایی دارند و شاید حسرت زمان ازدست‌رفته آزارشان دهد؛ اما هر فرصتی که پیش می‌آید غنیمتی است و باید به آن اهمیت داد. طبق برنامه‌ی ‌راهبردی باید بیش‌تر وقت خود را در نیمه‌ی دوم فروردین و نیمه‌ی اول اردیبهشت به مباحث نیم‌سال دوم اختصاص دهند و از هر فرصتی برای مطالعه‌ی مباحث نیم‌سال اول استفاده کنند. این گروه می‌توانند با کمک مشاور و پشتیبان خود، بعضی از مباحثی را در سال‌های اخیر بودجه‌بندی کم‌تری در کنکور داشته است حذف کنند.

جزو هر کدام از این دو گروه هستید، پیشنهاد می‌کنم هر روز با توجه به جزئیات (عناوین مباحث، منابع مشخص و کاربردی، تعداد تست و مدت مطالعه) برنامه‌ی شخصی تنظیم کنید. با داشتن برنامه‌ی روزانه امکان تغییر و تنوع را خواهید داشت و شفافیت در کار باعث می‌شود از این مرحله نیز به‌سلامت عبور کنید.