قدرت تمرکز شگفت‌آور است

این تمرکز باعث اولویت‌بندی موضوعات می‌شود؛ یعنی موضوعات مهم از غیرمهم تفکیک می‌شود و تعدادی هم کنار می‌روند.

قدرت تمرکز شگفت‌آور است

وقتی به‌دنبال دلایل موفقیت دانش‌آموزان می‌گردیم و وقتی مصاحبه‌های مجله‌ی آزمون را بررسی می‌کنیم، در کنار نقش اولیا، معلم، برنامه،... قدرت تمرکز بر موضوع، نقش مهم و اساسی دارد.

تمرکز یکی از دلایل اساسی موفقیت است. وقتی پدرها و مادرها بر موضوعی متمرکز هستند و دانش‌آموز هم در همان جهت قدم برمی‌دارد و تمام تلاش خود را بر هدف خود معطوف می‌کند، نتیجه، شگفت‌انگیز است. این تمرکز باعث اولویت‌بندی موضوعات می‌شود؛ یعنی موضوعات مهم از غیرمهم تفکیک می‌شود و تعدادی هم کنار می‌روند. این دانش باید در دانش‌آموز شکل بگیرد و درونی شود تا نتایج آن روز‌به‌روز نمایان‌تر شود.

قدرت تمرکز (Power of focus) شگفت‌آور است.