تمرکز را با فرزندمان تمرین کنیم

روح سیال و جست‌وجوگر فرزندمان، او را به موضوعات مختلفی علاقه‌مند می‌کند. این جست‌وجوگری و کنجکاوی باعث کسب مهارت‌های زیادی می‌شود.

تمرکز را با فرزندمان تمرین کنیم

روح سیال و جست‌وجوگر فرزندمان، او را به موضوعات مختلفی علاقه‌مند می‌کند. این جست‌وجوگری و کنجکاوی باعث کسب مهارت‌های زیادی می‌شود. نکته‌ای که باید به آن‌ توجه کرد، موضوع تمرکز بر اولویت‌هاست. باید تلاش کنیم تا فرزندمان بتواند بر چند موضوع اصلی تمرکز کند و بر اساس آن‌ها اولویت‌بندی درستی از موضوعات داشته باشد.

این اتفاق باید در همین دوران کودکی‌اش بیفتد و پدرها و مادرها در این زمینه نقش اساسی دارند.

قدرت تمرکز از مهم‌ترین دلایل موفقیت است؛ چه در درس و چه در زندگی. ایجاد تعادل بین موضوعات مختلف و تمرکز بر مسائل اصلی و مهم و اولویت‌بندی موضوعات و ایجاد عادت‌های خوب و مؤثر، از شاخصه‌های قدرت تمرکز است.