امتحانات نهایی یک فرصت است

تمرکز خود را بیش‌تر روی حل مسئله بگذارید. کتاب 500سؤال تشریحی می‌تواند منبع مناسبی برای حل مسائل تشریحی باشد.

امتحانات نهایی یک فرصت است

امتحانات نهایی فرصتی است برای عمق‌بخشیدن به درس‌های سال دوازدهم. برنامه‌ی راهبردی آزمون‌ها پس از دوره‌های درس‌های پایه و نیم‌سال اول دوازدهم، از امروز به پیش‌روی درس‌های دوازدهم برمی‌گردد و از این‌ پس باید درس‌های دوازدهم را مطالعه کنید.

در این پروژه که به امتحانات نهایی دوازدهم منتهی می‌شود، تلاش شما دو نتیجه‌ی مهم دارد: اول موفقیت در امتحانات تشریحی و دوم آمادگی بیش‌تر برای کنکور. در کنار مطالعه‌ی تشریحی باید حل مسئله‌ی تشریحی و حل تست را جدی بگیرید. قرار است با خواندن مطالب بتوانید مسئله حل کنید و تست بزنید.

تمرکز خود را بیش‌تر روی حل مسئله بگذارید. کتاب 500سؤال تشریحی می‌تواند منبع مناسبی برای حل مسائل تشریحی باشد. علاوه‌ بر آن، برای هر مبحثی که می‌خوانید به اندازه‌ی کافی تست کار کنید.

امتحانات نهایی یک فرصت است.