به شهر ما بیایید - مجموعه‌ی وکیل، شاهکار معماری زندیه

در کتاب مطالعات اجتماعی نهم، در صفحه‌ی 74 به تاریخچه‌ی حکومت زندیه و بناهای مهمی مثل بازار وکیل و حمام وکیل و مسجد وکیل اشاره شده است.

به شهر ما بیایید - مجموعه‌ی وکیل، شاهکار معماری زندیه

کریم‌‌خان زند در زمان حکومت خود عمارت‌های بسیاری را در شهر زیبای شیراز بنا کرد و آن خطه را از بهترین و آبادترین سرزمین‌های زمان حکومت خود ساخت؛ بناهایی مانند حمام و مسجد و بازار که به مجموعه‌ی وکیل شهرت یافته‌اند. حمام وکیل شیراز از عظمت و شکوه مثال‌زدنی برخوردار است که در دیگر حمام‌های تاریخی و کهن نیز به چشم می‌خورد. 

به شهر ما بیایید - مجموعه‌ی وکیل، شاهکار معماری زندیه


از قسمت‌های جالب‌توجه این حمام قسمتی به نام شاه‌نشین است که مخصوص شاه بوده‌ است. ورودی حمام، کوچک است و با شیبی ملایم به هشتی ورودی که پایین‌تر از سطح زمین قرار دارد،می‌رسد. ورودی به رختکن،زاویه‌دار ساخته شده و همه‌ی این ملاحظات برای این بوده‌ که از ورود سرما به داخل و از خروج گرما به خارج از حمام جلوگیری شود.

به شهر ما بیایید - مجموعه‌ی وکیل، شاهکار معماری زندیه


مسجد وکیل از شاهکارهای هنر معماری دوران زندیه محسوب می‌شود. معماران مسجد براى این‌که قبله‌ی مسجد با قبله‌ی شرعى مطابقت کند و ازطرفى نماى مسجد با درهاى فرعى بازار و خود بازار همخوانى داشته باشد، راهروها را به‌گونه‌ای به صحن مسجد متصل کرده‌اند که در عین کجى، تغییر زاویه‌ی صحن مشخص نباشد. درِ ورودی مسجد که در شمال آن قرار دارد، از دو لنگه‌ی چوبی ساخته شده است. سردر ورودی، کاشی‌کاری زیبایی دارد و در زیر طاق ورودی، با کاشی‌های رنگی مقرنس‌کاری شده است.

به شهر ما بیایید - مجموعه‌ی وکیل، شاهکار معماری زندیه


بازار وکیل شهر شیراز که از مشهورترین بازارهای سنتی و تاریخی ایران است، در کنار مسجد و حمام تاریخی وکیل قرار گرفته‌ است. بازار وکیل به شکل به‌علاوه (+) ساخته شده است؛ یعنی شامل یک رشته‌ی شمالی‌جنوبی و یک رشته‌ی شرقی‌غربی است. چهارسویی بلند و وسیع در تقاطع آن‌ها ایجاد شده و دارای چهار درِ بزرگ است که شب‌ها آن‌ها را می‌بستند و بازار از هر حیث محفوظ می‌ماند.

به شهر ما بیایید - مجموعه‌ی وکیل، شاهکار معماری زندیه


در کتاب مطالعات اجتماعی نهم، در صفحه‌ی 74 به تاریخچه‌ی حکومت زندیه و بناهای مهمی مثل بازار وکیل و حمام وکیل و مسجد وکیل اشاره شده است.

به شهر ما بیایید - مجموعه‌ی وکیل، شاهکار معماری زندیه

به شهر ما بیایید - مجموعه‌ی وکیل، شاهکار معماری زندیه

به شهر ما بیایید - مجموعه‌ی وکیل، شاهکار معماری زندیه