اهمیت دوران جمع بندی و روش سه روز یکبار

این دوران دورانی است که می‌تواند نقش بسیار تاثیرگذاری در رتبه کنکور داشته و مارا به خودآگاهی بالایی برساند.

اهمیت دوران جمع بندی و روش سه روز یکبار

این دوران دورانی است که می تواند نقش بسیار تاثیرگذاری در رتبه کنکور داشته و مارا به خودآگاهی بالایی برساند ؛به شرط آنکه درست و اصولی،با مشورت و واقع بینانه از آن استفاده شود.

همانطور که می دانید جمع بندی مسیر پایانی مطالعه برای کنکور است که اهمیت بسیار زیادی در این روزهای پایانی تا کنکور دارد. در دوران جمعبندی باید مباحثی که در طول ۷ ماه یا بیشتر مطالعه شده را تنها در دو یا سه ماه مرور و یادآوری شوند.

دوران جمع بندی , شما نمی توانید با حل تست مبحثی در این روزها به تسلط در تست زنی در جلسه کنکور برسید.

در نتیجه باید به فکر روش بهتر و سودمندتری در دوران جمع بندی باشید که هم مطالب برایتان مرور و یادآوری شوند و هم اینکه به کمک شبیه سازی کنکور بتوانید از الان تکنیک ها و استراتژی حل تست خود را در جلسه کنکور مشخص کنید.

دوران جمع بندی , بهترین روش جمع بندی که مورد تایید اکثر مشاوران برتر کنکور است ، روش “آزمون-رفع اشکال” یا همان سه روز یکبار است که در آن و در نصف روز اول را طبق زمان قانونی کنکور از خود یک آزمون شبیه ساز گرفته و سپس تحلیل آزمون را انجام دهید. در دو و نیم روز باقیمانده نواقص اطلاعاتی خود را با استفاده از منابع مطالعاتی و البته از همه مهمتر تست های علامت زده خود برطرف کنید.

با این روش هم استراتژی سر جلسه کنکور خودمان را می دانیم و بارها فرصت تمرین آن را در این روزها داریم و هم از منابع مطالعاتی قبلی مجددا استفاده بهتری خواهیم داشت.

دوران جمع بندی , توصیه می شود حتماً و نهایتاً از ۲۲ اردیبهشت این روش جمعبندی را شروع کنید( بجز داوطلبانی که به تازگی شروع کرده اند) ولی از الان نیز می توانید با دروس عمومی استارت جمع بندی را بزنید و هر هفته سعی کنید ۲ تا ۳ آزمون عمومی و مشابه کنکور را اجرا ،بررسی و رفع اشکال کنید تا هم با تیپ سوالات عمومی کنکور بیشتر آشنا شوید و هم با نحوه ی جمع بندی به روش سه روز یکبار.