کنکور 98

تجهیز کتابخانه دبیرستان دخترانه در دره شهر استان ایلام

تجهیز کتابخانه دبیرستان هیات امنایی سمیه در دره شهر استان ایلام، توسط بنیاد علمی آموزشی قلم چی(وقف عام)، در فروردین 98 انجام شد.

تجهیز کتابخانه دبیرستان دخترانه در دره شهر استان ایلام

تجهیز کتابخانه دبیرستان هیات امنایی سمیه در دره شهر استان ایلام، توسط بنیاد علمی آموزشی قلم چی(وقف عام)، در فروردین 98 انجام شد.


کتابخانه این دبیرستان به قفسه کتاب، میزهای مطالعه و صندلی با هزینه 100میلیون ریال تجهیز شده است؛ 50 درصد هزینه توسط حشمت‌الله اميری مسئول نمایندگی بنیاد قلم چی در دره شهر تامین شده است.

با تجهیز کتابخانه این دبیرستان دخترانه، حدود 200 دانش آموز مقطع متوسطه اول از این امکانات بهره مند شدند.

شایان ذکر است طرح هوشمندسازى و تجهيز كتابخانه مدارس كه توسط بنياد قلم چى انجام مى شود ويژه مدارس دولتى است؛ با احتساب این واحد آموزشی، از سال 1392، انجام 1457 امین پروژه تجهیز یا هوشمندسازی توسط بنیاد قلم چی به ثبت رسید.


تجهیز کتابخانه دبیرستان دخترانه در دره شهر استان ایلام


منبع :