کتاب خواندن را دوست دارم

سال‌ها پیش وقتی در مقطع دبستان بودم مادرم همیشه مرا به کتاب خواندن تشویق می‌کرد و برایم کتاب می‌خواند.

کتاب خواندن را دوست دارم

سال‌ها پیش وقتی در مقطع دبستان بودم مادرم همیشه مرا به کتاب خواندن تشویق می‌کرد و برایم کتاب می‌خواند.کتاب‌خانه‌ی کوچکی داشتم که هر چند وقت یک‌بار کتاب‌های جدیدی را به سلیقه و انتخاب خودم به آن‌ها اضافه می‌کردم. هنوز هم آن کتاب‌ها را نگه داشته‌ام و با پسرم آیدین آن‌ها را می‌خوانیم. آیدین هم مثل من کتاب خواندن را دوست دارد. این هفته که نمایشگاه کتاب هم برپا خواهد شد قرار شده تا باهم سری به آن‌جا بزنیم و چند کتاب جدید خریداری کنیم.

کتاب‌خوانی چند فایده‌ی مهم برای آیدین داشته است:

1)قوه‌ی تخیلش تقویت شده است.

2)قدرت روان‌خوانی‌اش بهتر شده است.

3)با واژه‌ها و کلمات جدیدی آشنا شده است.

4)در درس املای فارسی پیشرفت خوبی داشته است.