سازندگان «استون هنج» شناسایی شدند

افرادی که حدود4تا 5 هزارسال پیش در«استون هنج»زندگی کرده بودند،به این نتیجه رسیدند مهاجرانی که حدود6هزار سال پیش باعبورازدریای مدیترانه ازشرق به غرب واردانگلستان شدند،این بنای پر رمز و رازرا ساخته اند

سازندگان «استون هنج» شناسایی شدند

 دانشمندان با بررسی DNA بقایای افرادی که حدود ۴ تا ۵ هزار سال پیش در «استون هنج» زندگی کرده بودند، به این نتیجه رسیدند مهاجرانی که حدود ۶هزار سال پیش با عبور از دریای مدیترانه از شرق به غرب وارد انگلستان شدند، این بنای پر رمز و راز را ساخته‌اند.

این مهاجرت در واقع بخشی از مهاجرت بزرگ جمعیت از آسیای صغیر بود که ۸ هزار سال پیش شروع شد و در نتیجه آن کشاورزی در سراسر اروپا توسعه یافت.

« استون هنج»، واقع در «ویلتشر»، حدود ۲۵۰۰ سال پیش از میلاد ساخته شده است.

بزرگ‌ترین سنگ‌ها بین ۳۰ تا ۴۰ تن وزن دارند. هدف اصلی ساخت این مجموعه هنوز مبهم است، هرچند فرض بر این است که برای برگزاری مراسم آیینی و مشاهدات نجومی از آن استفاده می شد.

منبع :