آنچه لازم است برای آزمون 20 اردیبهشت یازدهم حسابداری بدانید

آزمون 20 اردیبهشت یازدهم حسابداری شامل 60 سوال عمومی با زمان پاسخ‌گویی60 دقیقه می‌باشد که در دروس انتخابی شیمی و فیزیک، دانش‌آموزان حسابداری یازدهم، ملزم به پاسخگویی درس شیمی می‌باشند.

آنچه لازم است برای آزمون 20 اردیبهشت یازدهم حسابداری بدانید


آزمون 20 اردیبهشت یازدهم حسابداری شامل 60 سوال عمومی با زمان پاسخ‌گویی60 دقیقه می‌باشد که در دروس انتخابی شیمی و فیزیک، دانش‌آموزان حسابداری یازدهم، ملزم به پاسخگویی درس شیمی می باشند. همچنین در این آزمون 40 سوال تخصصی با زمان پاسخ گویی 45 دقیقه وجود دارد.

برنامه آزمون 20 اردیبهشت و تعداد سوال و زمان‌بندی آزمون را در ادامه مشاهده کنید.

وی‍‍ژگی‌های این آزمون

  • آخرین آزمون پروژه پایان نیم سال دوم

  • بیشترین بهره را از آزمون آخر برده و برای آزمون بعدی آماده شوید.

  • بعد از آزمون 20 اردیبهشت، یک آزمون هدیه از تمامی مباحث خواهید داشت.


آنچه لازم است برای آزمون 20 اردیبهشت یازدهم حسابداری بدانید

آنچه لازم است برای آزمون 20 اردیبهشت یازدهم حسابداری بدانید


سوالات آزمون 20 اردیبهشت

آنچه لازم است برای آزمون 20 اردیبهشت یازدهم حسابداری بدانید