املا از درس‌های ششم و هفتم فارسی دوم دبستان

املاء فارسی تیپ‌های متنوعی دارد برگه ای که در زیر آوردیم نمونه‌ای از تمرین‌های متنوع درس‌های ششم و هفتم فارسی است.

املا از درس‌های ششم و هفتم فارسی دوم دبستان

فايل را دانلود كنيد و به سؤال‌هاي آن پاسخ دهيد.

پاسخ هر سؤالي را كه نمي‌دانستيد در درس‌هاي ششم و هفتم فارسي مي‌توانيد بيابيد

منبع :

فایل های ضمیمه