بررسی سوالات دشوار آزمون 30 فروردین (ششم دبستان - علوم)

دانش‌آموزان ششمی با بررسی این سوالات می‌توانید تمرینات خوبی را انجام دهید و علاوه بر مرور مطالب، با سوال‌های دشوار درس علوم در آزمون 30 فروردین نیز آشنا شوید.

بررسی سوالات دشوار آزمون 30 فروردین (ششم دبستان - علوم)

دانش‌آموزان ششمی

با بررسی این سوالات می‌توانید تمرینات خوبی را انجام دهید و علاوه بر مرور مطالب، با سوال‌های دشوار درس علوم در آزمون 30 فروردین نیز آشنا شوید.

در روز‌های بعد سوالات دشوار بقیه‌ی درس‌ها نیز در سایت قرار خواهد گرفت ... پیوسته به سایت کانون و صفحه مقطع ششم سر بزنید و از مطالبی که برای شما می‌گذاریم استفاده کنید.

موفق باشید

زهرا عسگری - گروه تولید آزمون ششم

بررسی سوالات دشوار آزمون 30 فروردین (ششم دبستان - علوم)