تجهیز سالن مطالعه دبیرستان شبانه روزی در منطقه دشتیاری

تجهیز سالن مطالعه دبیرستان پسرانه شبانه روزی ابونصر فارابی در منطقه دشتیاری شهر پلان در استان سیستان و بلوچستان، توسط بنیاد علمی آموزشی قلم چی(وقف عام)، در اسفند 97 انجام شد.

تجهیز سالن مطالعه دبیرستان شبانه روزی در منطقه دشتیاری

تجهیز سالن مطالعه دبیرستان پسرانه شبانه روزی ابونصر فارابی در منطقه دشتیاری شهر پلان در استان سیستان و بلوچستان، توسط بنیاد علمی آموزشی قلم چی(وقف عام)، در اسفند 97 انجام شد.


سالن مطالعه این دبیرستان به میزهای مطالعه و صندلی با هزینه 96 میلیون ریال تجهیز شده است؛ این سالن مطالعه با حضور رئیس آموزش و پرورش منطقه دشتیاری، بخشدار شهر پلان و معتمدین و فرهنگیان افتتاح شد.

با تجهیز این سالن مطالعه، 220 دانش آموز دوره دوم متوسطه از این امکانات بهره مند شدند.

شایان ذکر است طرح هوشمندسازى و تجهيز كتابخانه مدارس كه توسط بنياد قلم چى انجام مى شود ويژه مدارس دولتى است؛ با احتساب این واحد آموزشی، از سال 1392، انجام 1452 امین پروژه تجهیز یا هوشمندسازی توسط بنیاد قلم چی به ثبت رسید.منبع :