تجهیز کتابخانه دبیرستان نمونه دولتی در بمپور

تجهیز کتابخانه دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دارالفنون در روستای ریکپوت شهر بمپور در استان سیستان و بلوچستان، توسط بنیاد علمی آموزشی قلم چی(وقف عام)، در اسفند 97 انجام شد.

تجهیز کتابخانه دبیرستان نمونه دولتی در بمپور

تجهیز کتابخانه دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دارالفنون در روستای ریکپوت شهر بمپور در استان سیستان و بلوچستان، توسط بنیاد علمی آموزشی قلم چی(وقف عام)، در اسفند 97 انجام شد.


کتابخانه این دبیرستان به میزهای مطالعه و صندلی با هزینه ای بالغ بر 94 میلیون ریال تجهیز شده است.

با تجهیز کتابخانه این دبیرستان پسرانه، حدود 200 دانش آموز مقطع متوسطه دوم از این امکانات بهره مند شدند.

شایان ذکر است طرح هوشمندسازى و تجهيز كتابخانه مدارس كه توسط بنياد قلم چى انجام مى شود ويژه مدارس دولتى است؛ با احتساب این واحد آموزشی، از سال 1392، انجام 1451 امین پروژه تجهیز یا هوشمندسازی توسط بنیاد قلم چی به ثبت رسید.منبع :