تحلیل آزمون 30 فروردین دوازدهم گرافیک

نکات مربوط به ارزیابی آزمون 30 فروردین دوازدهم گرافیک

تحلیل آزمون 30 فروردین دوازدهم گرافیک

دانش‌آموز عزیز، نتایج حاصل از آزمون 30 فروردین بررسی شده و تحلیل آن به شرح زیر است:

با توجه به جدول، درس تصویرسازی با بیشترین درصد پاسخ صحیح (45%) و (20%) پاسخ غلط ساده‌ترین درس این آ‍زمون و تاریخ هنر ایران با کمترین درصد پاسخ صحیح (10%) و 13% پاسخ غلط، دشوارترین درس این آزمون بوده است.

بیشترین درصد پاسخ صحیح (100%) مربوط به دروس پایه دوازدهم بوده که در هر درس حداقل دو نفر موفق به پاسخگویی 100% به تمام سوالات شده اند. اما در دروس پایه های دهم و یازدهم بیشترین درصد پاسخ صحیح 90% و مربوط به مبانی هنرهای تجسمی بوده است.

همانطور که در جدول مشاهده می‌کنید، 15 سوال این‌ آزمون دام آموزشی داشته است.

امیدوارم نتایج حاصل، در برنامه‌ریزی برای مرور بهتر آموخته ها و آگاهی از وضعیت کلی همتایان خود به شما کمک کند.

رویا حسنی، مسئول درس دوازدهم گرافیک