کنکور 98

ویژگی‌های آزمون 13 اردیبهشت (دوازدهم تجربی)

تعداد سؤال ، زمان پاسخ گویی آزمون 13 اردیبهشت در گروه دوازدهم بدین شرح است:

ویژگی‌های آزمون 13 اردیبهشت (دوازدهم تجربی)

کنکوری‌های عزیز رشته تجربی

سلام

تعداد سؤال ، زمان پاسخ گویی آزمون 13 اردیبهشت در گروه دوازدهم بدین شرح است:


ویژگی‌های آزمون 13 اردیبهشت (دوازدهم تجربی)