کنکور 98

کامنت‌های درسی منتخب (جمعه 30 فروردین)

هر شب بهترین پرسش و پاسخ‌های درسی شما در میان کامنت‌های صفحات مقاطع، بر روی سایت قرار می‌گیرد.

کامنت‌های درسی منتخب (جمعه 30 فروردین)

هر شب بهترین پرسش و پاسخ های درسی شما در میان کامنت های صفحات مقاطع، بر روی سایت قرار می گیرد.

 از ساعت 15 روز پنج شنبه 29 فروردین تا ساعت 15 روز جمعه 30 فروردین، مجموعا 145 پرسش و پاسخ درسی در صفحات مقاطع قرار گرفت که بهترین های آنها در این مطلب تقدیم شما می شود. 

+ هر هفته به فعال ترین دانش آموزان در زمینه ارسال کامنت درسی و پاسخ به سوالات درسی دیگران 10000 تومان اعتبار در اپلیکیشن کانونی ها اهدا خواهد شد.

کامنت‌های درسی منتخب (جمعه 30 فروردین)

کامنت‌های درسی منتخب (جمعه 30 فروردین)

کامنت‌های درسی منتخب (جمعه 30 فروردین)

کامنت‌های درسی منتخب (جمعه 30 فروردین)

مطالب مرتبط:

کامنت‌های درسی منتخب (پنج شنبه 29 فروردین)