عملکرد دانش آموزان وفارغ التحصیلان+شهرهای کوچک و بزرگ در آزمون

امروز 30 فروردین ، دانش آموزان با 3 درصد رشد نسبت به آزمون 16 فروردین ، حضور 66 درصدی در این آزمون داشتند

عملکرد دانش آموزان وفارغ التحصیلان+شهرهای کوچک و بزرگ در آزمون

امروز 30 فروردین ، دانش آموزان با 3 درصد رشد نسبت به آزمون 16 فروردین ، حضور 66 درصدی در این آزمون داشتند. درصد حضور دانش آموزان پسر نسبت به دختران حدود 2 درصد بیشتر است. هم چنین دانش آموزان نسبت به آزمون مشابه سال گذشته ، افت 7 درصدی در حضور را داشته اند.

مقایسه مقاطع و گروه ها:

در بین دانش آموزان مقاطع پایه ، دانش آموزان نهم ، ششم و هشتم با حدود 80 درصد حضور ، بهترین وضعیت حضور را داشته اند. در بین گروه های متوسطه ی دوم نیز ، دانش آموزان یازدهم تجربی با 77 درصد حضور در صدر هستند.

اما در بین گروه های کنکوری نیز ، حضور فارغ التحصیلان در آزمون حدود 7 درصد بیشتر از دانش آموزان بوده است. فارغ التحصیلان انسانی با 71 درصد حضور بهترین میزان حضور کنکوری ها را داشته اند.

مقایسه استان ها و شهرها:

در بین استان ها نیز همانند آزمون گذشته ، اردبیل بهترین درصد حضور را دارد و خراسان جنوبی و خراسان شمالی و کهگیلویه ، در رده های بعدی هستند. در انتهای جدول نیز دانش آموزان استان های بوشهر ، قزوین و تهران کمترین عملکرد حضور را داشته اند.

دانش آموزان شهرهای کوچک با 71 درصد حضور بهترین وضعیت را داشته ، شهرهای متوسط و نسبتا بزرگ ، درصد حضور 66 درصد و کلان شهرها نیز 62 درصد حضور داشته اند. جالب اینکه حضور تهرانی ها از کلان شهرها نیز کمتر بوده است