معرفی کتاب 10کنکور انسانی توسط رتبه‌ی 54 کنکور 97

در مقاله‌ی زیر، پارسا حبیبی، رتبه‌ی 54 کنکور انسانی 97 به معرفی کتاب 10کنکور انسانی پرداخته است:

معرفی کتاب 10کنکور انسانی توسط رتبه‌ی 54 کنکور 97

در اسلایدهای زیر،پارسا حبیبی، رتبه‌ی 54 کنکور انسانی 97 به معرفی کتاب 10کنکور انسانیپرداخته است: