کنکور 98

فیلم تحلیل سوالات آزمون 30 فروردین 98 دروس تخصصی تجربی

در این خبر فیلم‌های مربوط به تحلیل سوالات آزمون 30 فروردین 98 ، دروس تخصصی رشته تجربی را مشاهده می‌نمائید :‌

فیلم تحلیل سوالات آزمون 30 فروردین 98 دروس تخصصی تجربی

در این خبر فیلم های مربوط به تحلیل سوالات آزمون 30 فروردین 98 ، دروس تخصصی رشته تجربی را مشاهده می نمائید :‌


ریاضی 3 : سهیل حسن خانپور - محمد جواد محسنی


زیست 3 : محمد امین بیگی - وحید شهنواز


فیزیک 3 : حسین میرزایی - وحید مجدآبادی


شیمی 3 : دانیال مهرعلی - مهران رنجبر

فایل های ضمیمه

حل سوالات 81 تا 90 ریاضی
حل سوالات 91 تا 100 ریاضی
حل سوالات 131 تا 135 زیست شناسی
حل سوالات 136 تا 140 زیست شناسی
حل سوالات 141 تا 145 زیست شناسی
حل سوالات 146 تا 150 زیست شناسی
حل سوالات 151 تا 160 فیزیک
حل سوالات 161 تا 170 فیزیک
حل سوالات 171 تا 180 شیمی
حل سوالات 181 تا 190 شیمی
حل سوالات 191 تا 195 شیمی
حل سوالات 196 تا 200 شیمی
حل سوالات 101 تا 105 زیست شناسی
حل سوالات 106 تا 110 زیست شناسی
حل سوالات 111 تا 115 زیست شناسی
حل سوالات 116 تا 120 زیست شناسی
حل سوالات 121 تا 125 زیست شناسی
حل سوالات 126 تا 130 زیست شناسی