سخنان کاظم قلم چی در جلسه نفرات برتر 30 فروردین 98+فایل صوتی

بخشی از صحبت‌های کاظم قلم چی در جلسه‌ی نفرات برتر 30 فروردین 98، در زیر آمده است:

سخنان کاظم قلم چی در جلسه نفرات برتر 30 فروردین 98+فایل صوتی

موضوع جلسه: اردیبهشت تا تیر برای دانش آموزان و فارغ التحصیلان

مراحلی که در پیش رو دارید:

در پروژ ه ی هفتم ( اردی بهشت ) درس های نیم سال دوم سال دوازدهم را به پایان می رسانید

و عمومی ها را با دو کتاب زرد عمومی تقویت می کنید

و برای امتحانات نهایی پایان سال آماده می شوید.

چند توصیه برای اردی بهشت :

از مدرسه جدا نشوید

روی درس های نیم سال دوم تمرکز کنید

به عمومی ها بیش از گذشته اهمیت بدهید و کم توجهی های گذشته را جبران کنید

برای امتحان های نهایی هم خودتان را آماده کنید

امتحانات نهایی را به عنوان یک فرصت مهم برای جبران ضعف ها تلقی کنید و مطالب نخوانده را بخوانید و یادگیری های ناقص خود را از درس های امسال تکمیل کنید ..

تصمیم های مهمی که باید برای اردی بهشت بگیرید :

آیا به مدرسه می روید ؟ به طور کامل یا ناقص ( برای دانش آموزان )

آیا تمرکزتان روی درس های نیم سال دوم است یا از برنامه ی راهبردی کانون جدا می شوید و برنامه ی دیگری اجرا می کنید ؟ ( مساله ی مشترک دانش آموزان و فارغ التحصیلان )

آیا در اردی بهشت به درس های عمومی توجه بیشتری خواهید کرد؟ چگونه ؟ منایع تان چیست ؟ دو کتاب زرد عمومی پایه و دوازدهم را تمرین می کنید ؟ ( مساله ی مشترک دانش آموزان و فارغ التحصیلان)

از تاریخ 25 اردی بهشت برنامه ی آزمون های هماهنگ سه روز یک بار آغاز می شود شما تصمیم دارید از چه زمانی آزمون ها ی دوران جمع بندی را شروع کنید ؟ آیا برای امتحاناتی که می دهید ازصفحه ی شخصی خودتان کارنامه هم دریافت خواهید کرد؟ ( موضوع مشترک دانش آموزان و فارغ التحصیلان )

اگر دانش آموز هستید باید این تصمیم ها را هم بگیرید : آیا قبل از شروع امتحانات نهایی هم در منزل آزمون جمع بندی می دهید ؟ آیا در زمان امتحانات هم این آزمون ها را خواهید داد ؟ یا این که تصمیم دارید همه ی آزمون های سه روز یک بار را پس از پایان امتحانات اجرا کنید ؟ ( برای دانش آموزان )

در ایام امتحانات :

در ایام امتحانات چگونه درس خوانده برای امتحانات را، با آماده شدن برای کنکور تلفیق خواهید کرد ؟

آیا در ایام امتحانات تمام یا تعدادی از آزمون های برنامه ی هماهنگ را در منزل آزمون خواهید داد ؟ یا این که در ایام امتحانات فقط تست های همان درسی را که امتحان دارید تمرین می کنید و تست مجموعه ای تمرین نمی کنید ؟ تصمیم خود را مشخص کنید .

دوره ی انتقالی ( موضوع مشترک دانش آموزان و فارغ التحصیلان ) :

معمولا قبل از شروع آزمون های جامع این سوال برای دانش آموزان مطرح می شود که ما هنوز برخی مطالب را نخوانده ایم یا ناقص خوانده ایم . دوره ی انتقالی را برای حل این مشکل در نظر گرفته ایم . دوره ی انتقالی را می توانید از سه روز تا دو هفته در نظر بگیرید .و در این فاصله برای درس ها یا مبحث ها ی نخوانده برنامه ریزی کنید . بسته به نیاز خود سه روز تا حداکثر دو هفته را برای دوره ی انتقالی در نظر بگیرید . اگر دوره ی انتقالی طولانی شود ، دوران جمع بندی و روش سه روز یک بار را نمی توانید به خوبی اجرا کنید.

برای دوره ی انتقالی به این سوال ها پاسخ دهید و سپس چند تصمیم بگیرید :

آیا درس ها و مبحث های نخوانده دارید ؟ مطالعه ی کدامشان برای شما ضروری تر و مهم تر است ؟ آیا می خواهید قبل از شروع دوران جمع بندی ، برای خودتان دوره ی انتقالی در نظر بگیرید و درس ها و مبحث های نخوانده را بخوانید ؟

تصمیم های مربوط به دوره ی انتقالی:

دوره ی انتقالی را از چه زمانی می خواهید شروع کنید ( موضوع مشترک دانش آموزان و فارغ التحصیلان )

دوره ی انتقالی را برای خودتان چند روز در نظر می گیرید ؟ ( موضوع مشترک دانش آموزان و فارغ التحصیلان )

تصمیم های مربوط به دوران جمع بندی و روش سه روز یک بار :( موضوع مشترک دانش آموزان و فارغ التحصیلان )

آیا درباره ی روش سه روز یک بار اطمینان کافی دارید ؟ یا این که در مورد روش بقچه ای ( مطالعه ی یک به یک درس ها )تردید دارید ؟ اگر تردید دارید، تردید خود را چگونه برطرف خواهید کرد ؟ ( توصیه این است که سه بار روش سه روز یک بار را اجرا کنید و عملا تاثیر روش را مشاهده کنید )

روش سه روز یک بار را از چه زمانی آغاز می کنید ؟

آیا روش سه روز یک بار را در منزل یا کتابخانه به صورت شخصی اجرا می کنید یا این که به صورت جمعی در آموزشگاه و مدرسه اجرا خواهید کرد ؟

آیا در روش سه روز یک بار شبیه سازی را به طور کامل انجام می دهید ( از لحاظ نحوه ی نشستن روی صندلی و داشته لباس رسمی مثل جلسه ی آزمون اصلی ،این که آزمون را به طور کامل و در چهار ساعت و پیوسته اجرا کنید )

آیا کارنامه را از سایت کانون و صفحه ی شخصی دریافت خواهید کرد ؟

منابع دوران جمع بندی :

منابع اصلی روش سه روز یک بار دو کتاب زرد برای دانش آموزان ( زرد 10 دوره و زرد 97) و دو کتاب زرد برای فارغ التحصیلان ( زرد 97 و زرد6 سال کنکور ) است. برای دانش‌آموزان نکته ی مهم این است که منبع آزمونی شان برای دوران جمع بندی منطبق بر نظام جدید باشد . سوال های کنکورهای 96 و قبل از آن اشتراک ها و شباهت های کمتری برای دانش آموزان نظام جدید دارد .بنابراین کتاب زرد 10 کنکور به طور مستقل طراحی شده است . نیمی از سوال ها از کنکورهای سراسری و نیمی دیگر از آزمون های کانون گزینش شده اند

آیا شما در دوران جمع بندی کارنامه ی آزمون ها را از صفحه ی شخصی خود در سایت کانون دریافت خواهید کرد ؟

آیا دو کتاب زرد ویژه ی آزمون های جمع بندی ( روش سه روز یک بار را تهیه کرده اید ؟

برای دو و نیم روز باقی مانده در روش سه روز یک بار چه منابعی را انتخاب کرده اید ؟ (سوال های نشان دارازکتاب ها یی که تمرین کرده اید؟ کتاب خود آموزی و جزوه ی معلم و یادداشت های خودتان در کتاب درسی ؟ جزوه ی هوشمند ؟کارنامه ی اشتباهات ؟)

مهم ترین قسمت در اجرای روش سه روز یک بار این است که در دو ونیم روز باقی مانده همه ی درس ها را مطالعه کنید و برای هر درس مهم ترین و ضروری ترین مطالب و راهکارها را انتخاب کنید . آیا شما تصمیم گرفته اید که در هر نیم روز کدام درس ها را و چگونه مطالعه کنید

در روش سه روز یک بار و دوران جمع بندی زمان کافی برای مطالعه ی کامل همه ی درس ها ندارید اما شما می توانید دو درس را انتخاب کنید و آن دو را به طور کامل مطالعه کنید آیا شما این دو درس را انتخاب کرده اید ؟

تا این جا سوال ها و تصمیم های مهمی را بررسی کردیم که مربوط به دو ماه اردی بهشت و خرداد است ، مطالب مربوط به روش های مدیریت زمان در جلسه ی آزمون و برنامه ی دو هفته ی پایانی را در نوبت بعدی بررسی خواهیم کرد .

برای بررسی سوال هایی در این جا مطرح شده است و هم چنین برای آن که تصمیم های بهتری بگیرید توصیه می کنم ، این موضوعات فراشناختی را با اولیا و دوستان و پشتیبان خود مطرح کنید و درباره ی آن ها گفت وگو کنید تا با تمرکز و تفکر و دقت خودتان و بهر گرفتن از ایده های دیگران بهترین تصمیم ها را برای دو ماه پایانی و دوران جمع بندی بگیرید.

................................................................

صحبت‌های تعدادی از داوطلبانی که برای دوران انتقالی و جمع‌بندی خودشان برنامه‌ی مشخصی لحاظ کرده‌اند، در زیر آمده است:

زینب بقاعی فارغ‌التحصیل تجربی: من می‌خواهم زودتر شروع کنم و از فردا به مدت دو هفته دوره‌ی انتقالی خواهم داشت.

 بعدش یک هفته زرد 97 را کار می‌کنم به این صورت که یک روز از خودم امتحان می‌گیرم بعد در یک روز و نیم بعدی آزمونم را تحلیل می‌کنم یک‌بار هم بعد از دوران جمع‌بندی یعنی دو هفته به کنکور مرور می‌کنم. در دوران انتقالی یک قسمت‌هایی از شیمی، زرد عمومی، فیزیک را کار خواهم کرد.

بعد از دوران انتقالی، روش‌ سه روز یکبار را اجرا می‌کنم. هدفم در استفاده از کتاب زرد 97 این است که ببینم کجاها مشترک است با دوازدهمی‌ها و کجاها را باید من بیشتر کار کنم. بیشترین شباهت کنکور هم به 97 است و می‌خواهم ببینم کجاها مشکل دارم. کارنامه هم از سایت می‌گیرم تا مقایسه کنم که دیگران چطوری هستند.

................................................................

سارا یوسفی فارغ‌التحصیل تجربی با میانگین تراز 6500: 10 روز از فردا دوران انتقالی خواهم داشت (و در این ایام مثلا روی عربی که نقطه ضعف من است تمرکز می‌کنم و ریاضی و فیزیک را کار می‌کنم.) از 11 اردیبهشت جمع‌بندی را به روش 3 روز یکبار کار خواهم کرد. کنکورها را به ترتیب اول داخل‌ها بعد خارج‌ها را کار خواهم کرد. کارنامه هم از سایت می‌گیرم. در دوره پایانی آزمون‌های هماهنگ کشوری با برنامه‌ی کانون هماهنگ می‌شوم.

................................................................

کوثر احمدی دوازدهم تجربی با میانگین تراز 6500: از فردا تا 14 اردیبهشت امتحانات شبه نهایی داریم و باید نیم‌سال دوم را به صورت تشریحی امتحان دهیم و می‌خواهیم تشریحی و تستی کار کنم، از 14 الی 24 اردیبهشت دوران انتقالی خواهم داشت. دوران جمع‌بندی را هم از 25 اردیبهشت شروع می‌کنم.

................................................................

ساجده عزیزی فارغ‌التحصیل انسانی با میانگین تراز 7489: دوره انتقالی من از فردا شروع می‌شود و تاریخ 1 و 2 و تاریخ ادبیات 1 و 2 را کار خواهم کرد تا 13 اردیبهشت.

 13 الی 27 اردیبهشت 5 مجموعه از کتاب زرد عمومی را کار می‌کنم 5 مجموعه را قبلا کار کرده‌ام البته عمومی انسانی و خارج آن را نمی‌زنم و 15 مجموعه باقی می‌ماند که بعد از آخرین آزمون جامع کانون کار می‌کنم.

 از 28 اردیبهشت تا آخرین آزمون یک روز درمیان یک روز اختصاصی و یک روز عمومی و کارنامه نمی‌خواهم بگیرم.

کاظم قلم‌چی: توصیه می‌کنم حتما کارنامه بگیرید.

از 17 خرداد تشریحی کار می‌کنم و به نظرم برای انسانی‌ها بیشتر روی کتاب باید تمرکز کنیم.

 2 هفته به کنکور سوالات 97 داخل و خارج را کار می‌کنم و 3 آزمون شبیه‌سازی را و یک هفته‌ی آخر هم تورق سریع می‌کنم.

کاظم قلم‌چی: توصیه می‌کنم زرد 97 را هم تهیه و استفاده کنید به خاطر اهمیت سوالات 97.

................................................................

فاطمه یوسفی دوازدهم ریاضی 7195: دوره انتقالی را می‌خواستم اجرا نکنم، یک آزمون جامع از کل پایه برای خودم گذاشتم که بعد از آن، از یک جزوه آن را مرور کنم که این کار یک روز زمان می‌برد یک نصفه روز هم آزمون زمان‌دار کار می‌کنم و مرور می‌کنم. آن آزمون 25 اردیبهشت را قبل هماهنگ‌ها می‌خواستم در نظر بگیرم یعنی بعد امتحان نهایی‌ام. بین امتحان های نهایی هم آزمون‌ها را به روش 3 روز یکبار جمع‌بندی می‌کنم و کارنامه هم می‌گیرم و دو روز جمع‌بندی و نیم روز کتاب و یک نمونه سوال امتحانی کار می‌کنم.

................................................................

سعید عباسی میانگین تراز 6500: در سایت خواندم یکی از برترها عمومی سال‌های قبل را یک روز درمیان کار می‌کرد و من هم می‌خواهم اجرا کنم در زمانی که قبلا برای عربی و زبان لحاظ می‌کردم. 2 سال از کنکور دور بودم و برای اولین بار است که زیست می‌خوانم لذا دوره انتقالی من یک ماه است و تا 1 خرداد و از 1 خرداد به برنامه ملحق می‌شوم سال 95 کنکور ریاضی دادم و هماهنگ نبودم با برنامه و ضربه‌ی آن را هم خوردم.

................................................................

همایون سلیمانی فارغ‌التحصیل ریاضی با میانگین تراز 7182: من و برادرم جمع‌بندی را شروع کردیم و دو روز یکبار داریم کار می‌کنیم برداشت ما از دوران انتقالی این بود که باید مطالبی که مانده را بخوانیم و چون مطالب زیادی نمانده بود ما مباحث باقی‌مانده را در برنامه‌ی بین دو آزمون پخش کردیم چون کم بود چند مبحث مانده بود و نگرانم نمی‌کرد.

................................................................

7نفر از دانش‌آموزان حاضر در جلسه معتقدند دوره انتقالی نیاز ندارند، صحبت‌های این افراد در زیر آمده است:

یادگاری با میانگین تراز 6300: من چون اکثر درس‌ها را تمام کردم ترجیح می‌دهم که به جای دوره انتقالی، دوره‌ی مرور داشته باشم.


علی فروتن با میانگین تراز 6600 فارغ‌التحصیل تجربی: دوره جمع‌بندی را از چهار روز دیگر شروع می‌کنم.


محمدرضا گمان با میانگین تراز 6800: من جمع‌بندی را از هفته‌ی بعد آغاز می‌کنم و مرور را در دو و نیم‌روزها انجام خواهم داد.


مهدی مجیدی با میانگین تراز 6600: دوره‌ی جمع‌بندی را از دوشنبه شروع می‌کنم، درس‌هایم تمام شده‌اند و فقط از خودم آزمون می‌گیرم.


رضا جهانی رشته ریاضی با میانگین تراز 7050: به موقع خواندم درس‌هایم را و آن‌ها را تمام کرده‌ام از هفته‌ی بعد جمع‌بندی می‌کنم.


عرفان علی‌نژاد با میانگین تراز 6900: با برنامه کانون تمام درس‌ها را خواندم آن‌چه را هم که تا الان تمام نشده تا 13 اردیبهشت تمام می‌کنم. تنها درسی که شاید نیاز باشد مرور کنم زمین‌شناسی است که در برنامه سه روز یکبارم می‌گنجانم.


محمد امین زارع با میانگین تراز 7700: من یک دید جمع‌بندی‌طور از اول سال داشتم چون با کسی که مشورت می‌کردم (رضا ستارپور پشتیبان ویژه‌ام) این دید را داشت مثلا می‌گفت در مهر، زیست را اگر به این صورت بخوانی در آینده این اتفاق‌ها می‌افتد، من در دی ماه زیست را تقریبا تمام کرده بودم با برنامه آزمون کامل پیش می‌رفتم وقت‌های اضافه‌ام را صرف پیشروی می‌کردم برای همین در عید مثلا جمع‌بندی پایه بود من واقعا جمع‌بندی کردم مثلا در آزمون بهمن شما گفتید یازدهم را هم اضافه می‌کنید من هر چه فرصت داشتم سعی کردم خودم را رساندم و خوشحال شدم و به خودم گفتم چقدر وقت‌هایی داشتم که می‌شد از آن خوب استفاده کنم و من نمی‌دانستم مثلا شاید وسط زنگ‌ها یک زنگ پیش می‌آمد که فرصت بود آن را استفاده می‌کردم یا در منزل دو روز مدرسه نرفتم چون واقعا می‌دیدم می‌توانم خوب استفاده کنم برای همین در جمع‌بندی پایه در نوروز جمع‌بندی دوم یا سوم من بود و تجربه‌ی کاملی داشتم الان هم که دوازدهم است من با آزمون پیش می‌روم دوره‌ی انتقالی‌ام هم دو هفته قبل بود. من یک ویژگی دارم که وقتی موقعیتی می‌خواهد پیش بیاید از یک هفته یا دو هفته زودتر به آن فکر می‌کنم و ایده‌هایم را روی کاغذ می‌نویسم و هر سوالی که برایم پیش می‌آید را می‌نویسم دیگر برنامه‌ام کاملا در ذهنم وقتی به آن موقعیت می‌رسم چیده شده است مثلا روز قبل از آزمون از چهارشنبه‌ی قبل از آزمون در خیال‌پردازی می‌روم که هفته‌ی بعد باید چه کنم البته سعی می‌کنم این کار را کم کنم و روی کارم تمرکز کنم اما در مقیاس‌های بزرگترش مثل دوران جمع‌بندی از یک ماه قبلش دارم فکر می‌کنم و برای همین تصمیم‌های خوبی می‌توانم بگیرم. من در حین صحبت بچه‌های دیگر داشتم به این فکر می‌کردم که می‌خواهم این یک ماه را صرف این کنم که هم جمع‌بندی کنم هم آزمون‌های مبحثی بزنم چون هر مبحث ایرادم دربیاید می‌خواستم از شما یا مشاورها بپرسم تا تردیدم رفع شود.


کانونی‌های حاضر در جلسه نفرات برتر 30 فروردین 98 (پسران)

کانونی‌های حاضر در جلسه نفرات برتر 30 فروردین 98 (دختران)


تهیه و تنظیم

ناهید منجمی

فایل های ضمیمه

اردیبهشت تا تیر برای دانش آموزان و فارغ التحصیلان (قسمت اول - 30 دقیقه)
اردیبهشت تا تیر برای دانش آموزان و فارغ التحصیلان (قسمت دوم - 30 دقیقه)
تجربیات رتبه های برتر حاضر در جلسه ( 40 دقیقه)