مجله‌ی ویژه‌ی دهمی‌ها و یازدهمی‌ها برای اولین بار منتشر شد

به اطلاع می‌رساند از آزمون 30 فروردین مجله‌ی سرای دانش برای دانش‌آموزان دهم و یازدهم، مجزا از کنکوری‌ها منتشر می‌شود.

مجله‌ی ویژه‌ی دهمی‌ها و یازدهمی‌ها برای اولین بار منتشر شد

به اطلاع می‌رساند از آزمون 30 فروردین مجله‌ی سرای دانش‌ برای دانش‌آموزان دهم و یازدهم، مجزا از کنکوری‌ها منتشر می‌شود. به عبارتی شماره‌ی 45 مجله‌ی سرای دانش برای دانش‌آموزان دهم و یازدهم (ریاضی، تجربی، انسانی و هنرستان) و شماره‌ی 46 مجله‌ی سرای دانش برای دانش‌آموزان کنکوری است.

استثنائاً این شماره‌ی 46 مجله‌ی سرای دانش کنکوری‌ها  در دو نسخه منتشر شده است که یکی برای تجربی‌ها و دیگری برای سایر کنکوری‌ها (ریاضی، انسانی، هنر، زبان و هنرستانی‌ها)است.

قابل ذکر است همچون گذشته مجله‌ی آزمون برای دانش‌آموزان دبستان و متوسطه‌ی اول تولید شده است. به این ترتیب که مجله‌ی آزمون شماره‌ی 397 برای دبستانی‌ها و شماره‌ی 398 برای دانش‌آموزان متوسطه‌ی اول است.

مجله‌ی ویژه‌ی دهمی‌ها و یازدهمی‌ها برای اولین بار منتشر شد