کنکور 98

210 درصد افزایش بارندگی در خراسان رضوی ثبت شد

مدیرکل هواشناسی خراسان رضوی گفت: حجم بارندگی در این استان از ابتدای سال زراعی جاری (مهر ماه 1397) تاکنون نسبت به مدت مشابه پارسال به میزان 210 درصد بیشتر شده است.

210 درصد افزایش بارندگی در خراسان رضوی ثبت شد

مدیرکل هواشناسی خراسان رضوی گفت: حجم بارندگی در این استان از ابتدای سال زراعی جاری (مهر ماه 1397) تاکنون نسبت به مدت مشابه پارسال به میزان 210 درصد بیشتر شده است.

محسن عراقی زاده افزود: از ابتدای مهر ماه پارسال تا پایان بیست و دومین روز فروردین ماه جاری 230 میلیمتر باران در خراسان رضوی ثبت شده که نسبت به دوره آماری بلندمدت نشانگر افزایش 52 درصدی است.
وی ادامه داد: از ابتدای فروردین ماه جاری تاکنون هم در حالی 61 میلیمتر باران در خراسان رضوی باریده که این میزان در دوره آماری بلندمدت 25 میلیمتر و در مدت مشابه پارسال فقط سه میلیمتر بود.
مدیرکل هواشناسی خراسان رضوی میزان بارش ثبت شده در مشهد را نیز در طول 22 روز سپری شده از فروردین ماه جاری 80 میلیمتر اعلام و بیان کرد: از ابتدای سال زراعی جاری تاکنون هم 217 میلیمتر باران در این کلانشهر باریده که نشانگر افزایش 17 درصدی در قیاس با دوره آماری بلندمدت و فزونی 133 درصدی نسبت به مدت مشابه در سال زراعی گذشته است.
وی گفت: همه شهرستانهای استان خراسان رضوی را برخوردار از افزایش حجم بارش نسبت به دوره آماری بلندمدت اعلام و بیان کرد: در این میان بیشترین افزایش بارندگی متعلق به شهرستان بردسکن با رشد 108 درصدی نسبت به دوره آماری بلندمدت است و پس از آن بخش ریوش در شهرستان کاشمر با 102 درصد و جغتای 89 درصد افزایش بارش را تجربه کرده اند.
مدیرکل هواشناسی خراسان افزود: همچنین کمترین افزایش بارندگی طی این مدت در شهرستانهای تربت حیدریه و مشهد به ترتیب با 9 و 17 درصد نسبت به میانگین آماری بلندمدت ثبت شد.
میانگین سالانه بارش در خراسان رضوی 210 میلیمتر و در کشور 250 میلیمتر است.
خراسان رضوی با وسعت 118 هزار و 851 کیلومترمربع معادل 11 میلیون و 740 هزار و 659 هکتار، هفت درصد مساحت کل ایران را دارد. شش میلیون و 400 هزار نفر جمعیت این استان در 28 شهرستان، 70 بخش و دو هزار و 540 روستا سکونت دارند. خراسان رضوی منطقه ای خشک و نیمه خشک است زیرا 75 درصد وسعت آن در اقلیم بیابانی یعنی خشک، نیمه خشک و فراخشک قرار دارد.
همچنین یک میلیون و 651 هزار و 511 هکتار از زمینهای خراسان رضوی در مناطق بیابانی متاثر از کانونهای فرسایش بادی قرار دارد که شامل حدود 30 درصد وسعت استان است.

منبع :