کنکور 98

اندکی تفکر

قطعاً دلیل و منطق هر فردی متفاوت بوده و می‌تواند صحیح باشد و با تلاش می‌تواند به نتیجه‌ی دلخواه و متناسب با آن منطق منتهی شود.

اندکی تفکر

به نظر شما منطق حضور در آزمون‌های برنامه‌ای چیست؟

تراز؟ درصد درس‌ها؟ برنامه‌ریزی هفتگی؟ افزایش تراز؟ پیشرفت درسی؟ موفقیت در آزمون‌های ورودی؟ یا ...

قطعاً دلیل و منطق هر فردی متفاوت بوده و می‌تواند صحیح باشد و با تلاش می‌تواند به نتیجه‌ی دلخواه و متناسب با آن منطق منتهی شود. ولی باید توجه داشته باشید برای این‌که تمام این موارد گفته شده دست‌یافتنی باشند، یک شرط اصلی وجود دارد و آن هم «حضور بدون غیبت در این آزمون‌ها است».

پیوستگی در حضور را می‌توان مهم‌ترین آیتم در پیشرفت دانست، چرا که برنامه‌ی راهبردی آزمون‌ها حتی در پروژه‌های مختلف وابسته به یکدیگر است.در واقع هر آزمون به مثابه یکی از حلقه‌های زنجیری است که انتهای زنجیر شما را به هدفتان و موفقیت می‌رساند. تصور کنید یکی از این حلقه‌ها در جای خود نباشد، قطعاً این پارگی زنجیر شما را با مشکل روبه‌رو خواهد کرد. در زیر چند مورد از فواید و اهمیت شرکت پیوسته در آزمون‌ها را می‌بینید:

  • مطالعه‌ی کل مطالب کتاب

  • امکان مرور و تمرین و تکرار مباحث

  • داشتن جعبه ابزار با کارنامه‌های جامع و دقیق

  • هدفمند بودن برنامه‌ی مطالعاتی هفتگی

  • گرفتن بازخورد از برنامه‌ی هفتگی، روش‌های مطالعه و... در بازه‌های زمانی متناسب

مهم‌ترین فایده‌ی شرکت در آزمون‌ها برای شما چه بوده است؟