سه سؤال کلیدی از هنرجویان هنرستانی

در روزهای حساس پیشِ رو اولین گزینه‌ای که باید به یاد داشته باشید، جدانشدن از برنامه‌ی راهبردی و استفاده از جعبه‌ابزار کارنامه است.

سه سؤال کلیدی از هنرجویان هنرستانی

۱. هدفتان چیست؟

۲. چرا این هدف را دارید؟

۳. آیا راه‌های رسیدن به هدفتان را می‌شناسید؟

بعد از پاسخ به این ۳ سؤال متن زیر را مطالعه کنید:

در روزهای حساس پیشِ رو اولین گزینه‌ای که باید به یاد داشته باشید، جدانشدن از برنامه‌ی راهبردی و استفاده از جعبه‌ابزار کارنامه است. باید نقاط قوت و ضعف خود را بشناسید و برنامه‌ی خود را طبق آن تنظیم کنید.

به یاد داشته باشید که درس‌های اختصاصی به‌دلیل داشتن ضریب بالا، در اولویت هستند. در ادامه، درس‌های عمومی مانند ادبیات را در اولویت بگذارید. بعد از شناخت اولویت‌ها، نوبتِ چیدمان درس‌ها در روزهای هفته است. در طول هفته ۳ درس اختصاصی ۱ درس عمومی بخوانید. مرور با روش سه‌روزیک‌بار را حتما انجام دهید. روزانه یک آزمون از خود بگیرید و حفظ لغات زبان را در برنامه‌تان قرار دهید.

هنرجویان عزیز، به یاد داشته باشید که زیباترین لحظات را سخت‌ترین روزها رقم می‌زنند. لذت تفریح بهاری و در کنار دوستان بودن دلچسب و زیباست؛ اما زیباتر از این‌ها ساختن بهار علمی است؛ بهاری که با مطالعه‌ی منظم و خواب مناسب و استراحت کافی به دست می‌آید.