یازدهمی ها! تاریخ را شما انتخاب کنید:31 خرداد یا 7 تیر ؟

کانون امسال برای شما یازدهمی‌ها ، یک هدیه ویژه در نظرگرفته است .

یازدهمی ها! تاریخ را شما انتخاب کنید:31 خرداد یا 7 تیر ؟

کانون امسال برای شما یازدهمی ها ، یک هدیه ویژه در نظرگرفته است .


آزمون فوق العاده رایگان جمع بندی از مباحث یازدهم


پیشنهاد شما کدام تاریخ است ؟ 31 خرداد یا 7 تیر ؟


تاریخ مورد نظر را با لایک کامنت بیان کنید و نظرها و استدلال های خود را در قسمت کامنت ها بنویسید.