مجله کنکوری‌ها (مجله سرای دانش 44): همراه با 5گفت‌وگوی خواندنی

در این قسمت می‌توانید فایل کامل شماره‌ی 44 مجله‌ی سرای دانش (30 فروردین) را که برای کنکوری‌ها (دوازدهمی‌ها و فارغ‌التحصیلان) و دوازدهم هنرستانی‌ها منتشر شده است، دانلود کنید.

مجله کنکوری‌ها (مجله سرای دانش 44): همراه با 5گفت‌وگوی خواندنی

در این قسمت می‌توانید فایل کامل شماره‌ی 44 مجله‌ی سرای دانش (30 فروردین) را که برای کنکوری‌ها (دوازدهمی‌ها و فارغ‌التحصیلان) و دوازدهم هنرستانی‌ها منتشر شده است، دانلود کنید.

در این شماره مجلات کنکوری‌های تجربی و کنکوری‌های سایر رشته‌ها (ریاضی، انسانی، هنر، زبان و دوازدهم هنرستان‌ها) مجزا هم چاپ شده است.

مجله کنکوری‌ها (مجله سرای دانش 44): همراه با 5گفت‌وگوی خواندنی

مجله کنکوری‌ها (مجله سرای دانش 44): همراه با 5گفت‌وگوی خواندنی


منبع :