کنکور 98

مجله دهم و یازدهم: مجله سرای دانش 43

در این قسمت می‌توانید فایل کامل شماره‌ی 43 مجله‌ی سرای دانش (30 فروردین) را که برای دانش‌آموزان و هنرجویان دهم و یازدهم منتشر شده است، دانلود کنید.

مجله دهم و یازدهم: مجله سرای دانش 43

در این قسمت می‌توانید فایل کامل شماره‌ی 43 مجله‌ی سرای دانش (30 فروردین) را که برای دانش‌آموزان و هنرجویان دهم و یازدهم منتشر شده است، دانلود کنید.

برای اولین بار مجله‌ی دهمی‌ها و یازدهمی‌ها به صورت مجزا از دوازدهمی‌ها و کنکوری‌ها منتشر شده است.


مجله دهم و یازدهم: مجله سرای دانش 43


منبع :