آمادگی آزمون 30 فروردین- نقشه‌کشی - پلان بام (2)

خلاصه نکات مربوط به مبحث طرح و ترسیم پلان موقعیت و بام (قسمت دوم)- منطبق با مباحث آزمون 30 فروردین

آمادگی آزمون 30 فروردین- نقشه‌کشی - پلان بام (2)

طرح و ترسیم پلان بام - قسمت دوم


آب‌‌رو در پلان بام:

در سقف‌های مسطح (در مناطق با میزان بارندگی متوسط و کم)  برای هر 50 تا90 مترمربع یک آبرو در نظر گرفته می‌شود.

موقعیت آب‌روها با یک دایره‌ی کوچک نشان داده می‌شود و از محور دایره اندازه‌گذاری می‌گردد.

در مورد کف‌شورها و لوله‌های آب باران توجه به نکات زیر ضروری است:

1) محل کف‌شورها و مسیر حرکت لوله‌های آب باران باید به گونه‌ای قرار بگیرند که در معرض یخ‌زدگی نباشند
(حتی‌الامکان در سایه قرار نگیرند).

2) لوله‌های آب باران تا حد امکان مستقیم و قائم باشند. (در غیر این صورت باعث لطمه به نما یا کیفیت فضاهای داخلی می‌شوند)

3) محل ردشدن لوله‌های آب باران و فاضلاب در پلان‌های اجرایی مشخص می‌شود. (اما مشخصات دقیق آن‌ها در نقشه‌های تأسیسات مکانیکی ذکر می‌شود.)

پلان موقعیت: برای نشان‌دادن اطلاعات در موارد زیرکاربرد دارد:

1) زمین

2) عوارض طبیعی

3) عوارض مصنوعی

4) ساختمان‌های موجود

5) فضاهای بین ساختمان‌ها

پلان موقعیت (برحسب نیاز) شامل پنج دسته اطلاعات می‌باشد:

1) اطلاعات نقشه‌برداری Survay Plans

2) اطلاعات مربوط به قطعه‌بندی و کاربری اراضی Plat Plans

3) اطلاعات جانمایی ساختمان‌ها در زمین(سایت) Plot Plans

4) اطلاعات نحوه‌ی بام‌سازی و شیب‌بندی بام Roof Plans

5) اطلاعات محوطه‌سازی Land Scape Plans

اطلاعات نقشه‌برداری: (Surray Plans)

1) شکل و اندازه‌ی دقیق زمین : طول هر کدام از اضلاع زمین (این موضوع برای اجرای پروژه و تعیین محل دقیق دیوارهای خارجی، ستون‌ها و ... لازم است.)

2) ارتفاعات  :تراز ارتفاعی گوشه‌های زمین، تراز ارتفاعی داخل محوطه (تغییر ارتفاع در داخل سایت یا در گوشه‌های زمین

مثل سطح شیب‌دار)

3) عوارض موجود : موقعیت درختان موجود، موقعیت چشمه‌ها و رودخانه‌ها، موقعیت جاده‌ها و خیابان‌ها، خطوط حرکت

تأسیسات زیربنایی شهر (آب، برق، گاز و ...)

4) شماره‌ی پلاک ثبتی زمین، نام مالک، عنوان زمین یا نام مالک زمین‌های مجاور