کنکور 98

آمادگی آزمون 30 فروردین-نقشه‌کشی-پلان بام(1)

خلاصه نکات مربوط به مبحث طرح و ترسیم پلان بام(قسمت اول) - منطبق با مباحث آزمون 30 فروردین

آمادگی آزمون 30 فروردین-نقشه‌کشی-پلان بام(1)

طرح و ترسیم پلان بام - قسمت اول


پلان بام: پلانی است که موقعیت و جزییات بام را نشان می‌دهد،

نکته: پلان بام می‌تواند به‌صورت نقشه‌ای مستقل ترسیم شود و یا به همراه پلان موقعیت، ارائه گردد.

انتخاب مصالح و طراحی نوع سقف، قبل از ترسیم پلان بام، در طراحی پلان‌ها، نماها و مقاطع صورت می‌گیرد، زیرا طراحی نوع سقف (شیب‌دار، مسطح، طاقی و ...)، در نماها و مقاطع تأثیرگذار است.

عوامل مؤثر در پوشش بام:

1) نوع مصالح (مثل آردواز، موزائیک و ...)

2) نوع سازه (فلزی، بتنی)

3) شرایط اقلیمی  نوع پوشش سقف مناطق مرطوب (مثل شمال کشور: شیب‌دار) و یا گرم و خشک (مثل نواحی مرکزی: مسطح یا قوسی) با یک‌دیگر متفاوت است.

نکته: برای ترسیم پلان بام، آشنایی و توجه به موارد زیر ضروری است:

1) آشنایی با انواع سقف

2) تنوع شیب‌های مورد استفاده (منظور زاویه‌ی شیب است، که می‌تواند تند یا ملایم باشد.)

3) اشکال متداول سقف (انواع شیب‌دار، مسطح، طاقی و ...)

4) مصالح و جزییات اجرایی مربوط به آن‌ها

مواردی که در پلان بام مشخص می‌شوند:

1) شکل، اندازه، تقسیمات، ارتفاع و مصالح مورد استفاده در سقف. (تقسیمات = این‌که پلان بام به چند بخش کلی تقسیم می‌شود)

(ارتفاع = کد ارتفاعی کف ‌بام)

2) نحوه‌ی شیب‌بندی، جمع‌آوری و دفع آب باران، موقعیت و تعداد آبروها

3) محل داکت‌های تهویه و دودکش‌ها

4) محل نورگیرهای سقفی و موقعیت خرپشته

5) محل تجهیزات مانند کولر، دستگاه هواساز، منبع انبساط و ... (اما مشخصات فنی تجهیزات در نقشه‌های تأسیسات مکانیکی ذکر می‌شود.)

نکته: پلان بام، معمولا ًدر مقیاسی برابر یا کوچک‌تر از مقیاس پلان‌های طبقه ترسیم می‌گردد.

آب‌‌رو در پلان بام:

در سقف‌های مسطح (در مناطق با میزان بارندگی متوسط و کم)  برای هر 50 تا90 مترمربع یک آبرو در نظر گرفته می‌شود.

موقعیت آب‌روها با یک دایره‌ی کوچک نشان داده می‌شود و از محور دایره اندازه‌گذاری می‌گردد.

در مورد کف‌شورها و لوله‌های آب باران توجه به نکات زیر ضروری است:

1) محل کف‌شورها و مسیر حرکت لوله‌های آب باران باید به گونه‌ای قرار بگیرند که در معرض یخ‌زدگی نباشند
(حتی‌الامکان در سایه قرار نگیرند).

2) لوله‌های آب باران تا حد امکان مستقیم و قائم باشند. (در غیر این صورت باعث لطمه به نما یا کیفیت فضاهای داخلی می‌شوند)

3) محل ردشدن لوله‌های آب باران و فاضلاب در پلان‌های اجرایی مشخص می‌شود. (اما مشخصات دقیق آن‌ها در نقشه‌های تأسیسات مکانیکی ذکر می‌شود.)