کتاب‌های سه سطحی ، منبع آموزشی مناسب برای افزایش تراز

کتاب‌های سه سطحی ، منبع آموزشی جدیدی است که برای دانش آموزان تراز‌های متوسط و برتر طراحی شده است

کتاب‌های سه سطحی ، منبع آموزشی مناسب برای افزایش تراز

کتاب های سه سطحی ، منبع آموزشی جدیدی است که برای دانش آموزان تراز های متوسط و برتر طراحی شده است. این کتاب شامل سوالات شناسنامه دار آزمون های کانون در 5 سال اخیر و در سه سطح نسبتا دشوار ، دشوار و دشوارتر تهیه شده است. این کتاب برای دانش آموزانی که علاقه مند به سوالات چالشی و دشوارتر هستند و می خواهند در مباحث مختلف درسی به تسلط کامل برسند ، در کنار کتاب درسی توصیه می شود. در آزمون 16فروردین از دانش آموزان پرسیده شده «شما چند كتاب سه سطحي داريد؟» در جدول زیر چکونگی پاسخ دانش آموزان را مشاهده می کنید:

کتاب‌های سه سطحی ، منبع آموزشی مناسب برای افزایش تراز

حدود نیمی از دانش آموزان ترازهای بالاتر از 5000 ، تعداد سه جلد یا بیشتر از کتاب های سه سطحی را تهیه کرده اند. این عدد برای ترازهای بالاتر از 7000 ، عدد 70 درصد را نشان می دهد. پسران نیز کمی بیشتر از دختران کتاب های سه سطحی را تهیه کرده و استفاده می کنند. با توجه به اهمیت این منبع آموزشی و تاثیر آن در رشد و پیشرفت تراز دانش آموزان ، توصیه می شود تمامی دانش آموزان با ترازهای بالاتر از 5000 ، این کتاب ها را برای دروس مختلف تهیه کرده و در کنار کتاب های درسی از آن ها استفاده نمایند.