در مورد بدشنوایی چه می‌دانید؟

کودک بدشنوا در شنیدن صداها مشکلی ندارد ولی در گوش دادن نقص دارد. بدشنوایی به معنای ضعف در دریافت، پردازش و بخاطر سپردن و درک اطلاعات شنیداری می‌باشد.

در مورد بدشنوایی چه می‌دانید؟

کودک بدشنوا در شنیدن صداها مشکلی ندارد ولی در گوش دادن نقص دارد.

بدشنوایی به معنای ضعف در دریافت، پردازش و بخاطر سپردن و درک اطلاعات شنیداری می باشد.

 اختلال بدشنوایی عموماً همراه با اختلالات یادگیری، نقص توجه و بیش فعالی و اختلال طیف اتیسم مشاهده می شود.

نشانه های بدشنوایی چیست؟

کودک بد شنوا:

1.با وجود اینکه می شنود ولی دائماً می گوید: " ها؟ چی ؟ " 

2-با وجود اینکه از صداهای بلند و محیط های پر سر و صدا (جشن، کلاس درس و ...) بیزار است ولی صدای تلوزیون و برنامه ی مورد علاقه اش را زیاد می کند.

3.در به یاد آوری تکالیف معلم در کلاس درس مشکل دارد.

4. خطاهای زیادی در دیکته دارد که در مدرسه تعداد خطاها بیشتر است.

5. در روخوانی و نوشتن ضعف دارد.

منبع :