91 درصد از برترها،از تابستان درآزمون‌ها شرکت می‌کنند

با توجه به اهمیت پیوستگی دانش آموزان مقاطع پایه با آزمون‌های کانون ، در آزمون 16 فروردین از دانش آموزان متوسطه‌ی دوم پرسیده شد: «آیا برای آزمون‌های سال بعد ثبت نام کرده اید؟»

91 درصد از برترها،از تابستان درآزمون‌ها شرکت می‌کنند

با توجه به اهمیت پیوستگی دانش آموزان مقاطع پایه با آزمون های کانون ، در آزمون 16 فروردین از دانش آموزان متوسطه ی دوم پرسیده شد: «آيا براي آزمون هاي سال بعد ثبت نام كرده ايد؟»

در جدول زیر چگونگی پاسخ دانش آموزان به این سوال را مشاهده می کنید:

91 درصد از برترها،از تابستان درآزمون‌ها شرکت می‌کنند

در جدول می بینیم که حدود نیمی از دانش آموزان برتر از هم اکنون برای آزمون های سال آینده ثبت نام کرده و پیوستگی خود را با کانون حفظ کرده اند. هم چنین 91 درصد از برترها ، اعلام کرده اند که ثبت نام کرده اند یا قبل از شروع اولین آزمون تابستان ثبت نام خود را انجام می دهند. به عبارتی 91 درصد از برترها از اولین آزمون تابستان در آزمون ها شرکت کرده و منتظر مهرماه و شروع مدارس نمی مانند.

یکی از نکات مشترکی که تمامی دانش آموزان برتر سال های گذشته به آن اشاره داشته اند این است که از ابتدای تابستان درس خواندن را شروع کرده و همراه با آزمون های کانون و برنامه راهبردی بوده اند. با توجه به حجم بالای دروس در مقاطع بالاتر ، حضور دانش آموزان از تابستان به آنها کمک می کند در طول سال تحصیلی فرصت بیشتری نسبت به بقیه دانش آموزان داشته باشند و بتوانند طبق برنامه راهبردی نسبت به مطالعه دروس اقدام نمایند. ضمن اینکه حضور در آزمون های تابستان باعث جدانشدن دانش آموزان از فضای آموزشی و تحصیلی و جلوگیری از افت آنان نیز خواهد شد.