لحظات نفس‌گیر نبرد عقاب با مار را ببینید

صحنه‌های نبرد کشنده عقاب و مار در «تامیل نادو» در حومه «چنای» در جنوب هند توسط «سامباث سوبیا» عکاس 34 ساله به ثبت رسید.

لحظات نفس‌گیر نبرد عقاب با مار را ببینید

صحنه‌های نبرد کشنده عقاب و مار در «تامیل نادو» در حومه «چنای» در جنوب هند توسط «سامباث سوبیا» عکاس 34 ساله به ثبت رسید. 

به گزارش خبرآنلاین، عکاس به‌طور اتفاقی شاهد صحنه شکار بود و توانست شات‌های فوق‌العاده‌ای بگیرد. 

 

به گفته عکاس، نبرد کوتاه بود اما بسیار هیجان‌آمیز و البته سریع اتفاق افتاد تا اینکه پرنده شکاری مار را ضربه‌فنی کرده و قورتش داد.

 

ضربه نهایی زمانی وارد شد که پرنده با پنجه‌های مرگبار خود، سر مار را گرفت و فشرد!

لحظات نفس‌گیر نبرد عقاب با مار را ببینید


لحظات نفس‌گیر نبرد عقاب با مار را ببینید


لحظات نفس‌گیر نبرد عقاب با مار را ببینید


لحظات نفس‌گیر نبرد عقاب با مار را ببینید


لحظات نفس‌گیر نبرد عقاب با مار را ببینید


لحظات نفس‌گیر نبرد عقاب با مار را ببینید

لحظات نفس‌گیر نبرد عقاب با مار را ببینید


لحظات نفس‌گیر نبرد عقاب با مار را ببینید


منبع :