دانش آموزان ، ایفاگر نقش محوری جلسات 5نفره!

با نزدیک شدن به زمان آغاز جلسات 5نفره‌ی فصل بهار و با توجه به اهمیت این جلسات ، در آزمون 16فروردین از دانش آموزان پرسیده شده «ترجیح می‌دهید در جلسه‌ی 5نفره،نقش محوری را چه کسی داشته باشد؟»

دانش آموزان ، ایفاگر نقش محوری جلسات 5نفره!

با نزدیک شدن به زمان آغاز جلسات 5نفره ی فصل بهار و با توجه به اهمیت این جلسات ، در آزمون 16فروردین از دانش آموزان پرسیده شده «ترجيح مي دهيد در جلسه ي  5نفره،نقش محوري را چه كسي داشته باشد؟» در جدول زیر چگونگی پاسخ دانش آموزان را به این سوال مشاهده می کنید:

دانش آموزان ، ایفاگر نقش محوری جلسات 5نفره!

همانگونه که جداول بالا نشان می دهد ، پسران نسبت به دختران ، تمایل بیشتری به ایفای نقش محوری در جلسات 5نفره دارند. به عبارتی بیشتر دوست دارند که دستاوردهای گذشته خود را توضیح دهند و برنامه های آینده خود را بیان کنند.

این در حالی است که دختران بیشتر تمایل دارند از راهنمایی ها و برنامه های پیشنهادی پشتیبان و مدیر خود ، استفاده کنند.

تمایل به ایفای نقش محوری در جلسات 5 نفره در ترازهای بالاتر ، بیشتر است و هرچه ترازها کمتر می شود ، تمایل دانش آموزان به استفاده از راهنمایی های پشتیبانان و سایر دانش آموزان بیشتر است.

در پایان ذکر این نکته ضروری است که تمامی دانش آموزان با هر سطح ترازی ، قطعا دستاوردهایی جهت ارائه در جلسات 5نفره دارند. کافی است ، عملکرد خود از ابتدای سال تا کنون را مرور کنند و پیشرفت ها و دستاوردهای خود را کشف کرده و جهت ارائه در جلسه آماده کنند. توجه به نقاط مثبت و پیشرفت هایی که در طول سال داشتید به شما کمک می کنید تا هم بتوانید آن ها را تعمیم دهید و هم اعتماد به نفس مناسبی برای زمان باقی مانده پیدا کنید.