آزمونک ده سوالی دین و زندگی دهم

آزمون دین و زندگی نمونه سوال دین و زندگی دهم طراح: کامران اله مرادی

آزمونک ده سوالی دین و زندگی دهم

آزمونک دین و زندگی دهم (عمومی)


مجموعه تست ده سوالی به همراه پاسخ تشریحی


مبحث:از ابتدای کتاب تا صفحه 77


تهیه شده توسط: 

کامران اله مرادی - دانشجوی حقوق دانشگاه تهران


دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی در فایل های ضمیمه