کنکور 98

آزمونک ده سوالی جامعه شناسی دهم (3 تا 54)

آزمونک ده سوالی جامعه شناسی دهم به همراه پاسخنامه تشریحی جامعه شناسی کنکور طراح: کامران اله مرادی

آزمونک ده سوالی جامعه شناسی دهم (3 تا 54)

آزمونک جامعه شناسی دهم


مجموعه تست ده سوالی به همراه پاسخ تشریحی


مبحث:از ابتدای کتاب تا صفحه 54


تهیه شده توسط: 

کامران اله مرادی - دانشجوی حقوق دانشگاه تهران


دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی در فایل های ضمیمه