آزمونک ده سوالی زبان فارسی دهم

آزمون زبان فارسی کنکور آزونک زبان فارسی دهم طراح: کامران اله مرادی

آزمونک ده سوالی زبان فارسی دهم

آزمونک زبان فارسی دهم (عمومی)


مجموعه تست ده سوالی به همراه پاسخ تشریحی


مبحث:از ابتدای کتاب تا صفحه 73


تهیه شده توسط: 

کامران اله مرادی - دانشجوی حقوق دانشگاه تهران


دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی در فایل های ضمیمه