آزمونک ده سوالی عربی زبان قرآن 1

آزمون عربی زبان قرآن آزمون عربی کنکور آزمون عربی دهم تهیه کننده: کامران اله مرادی

آزمونک ده سوالی عربی زبان قرآن 1

آزمونک عربی زبان قرآن دهم (عمومی)


مجموعه ده سوالی 


مبحث:از ابتدای کتاب تا صفحه 48


تهیه شده توسط: 

کامران اله مرادی - دانشجوی حقوق دانشگاه تهران


دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی در فایل های ضمیمه