سوالات پیشنهادی درس دینی برای آزمون 30 فروردین

در این مطلب سوالات پیشنهادی رتبه‌ی برتر کنکور برای آزمون 30 فروردین که منطبق بر برنامه‌ی راهبرذی می‌باشد را مشاهده می‌کنید

سوالات پیشنهادی درس دینی برای آزمون 30 فروردین

سوالات پیشنهادی درس دینی

منتخب از سوالات کتاب جامع دین و زندگی

فاطمه اکبری رتبه‌ی 107کشوری/ 35 منطقه‌ی 2 گروه انسانی


1_سوال 783 درس نهم کتاب جامع دین و زندگی 2

این سوال که از متن کتاب درسی طرح شده است که در کنکور سراسری اخیر نیز طرح شده است. سوالی است که دقت دانش‌آموز را می‌طلبد و چون از مفهوم اصلی درس طرح شده است بسیار مهم است و باید مورد توجه قرار گیرد تا بتوان گزینه‌ی درست را انتخاب کرد.

2_سوال 784 درس نهم کتاب جامع دین و زندگی 2

تشخیص گزینه‌ی درست در این سوال مستلزم درک مفهوم غیبت به معنای درست است که بسیار هم در کنکور سراسری مورد توجه بوده است.

3_سوال 787درس نهم کتاب جامع دین و زندگی 2

از آن جایی که کتاب دینی کم‌تر مورد تغییر قرار می‌گیرد و هرسال از مفاهیم آن سوال طرح می‌شود طراحان کنکور به دنبال طرح سوال از مفاهیم و بخش‌هایی هستند که کم‌تر مورد توجه بوده‌اند و سوال مطرح شده از این موارد است.

4_سوال 806 درس نهم کتاب جامع دین و زندگی 2

این سوال چون از بخش موردی کتاب طرح شده است به راحتی قابل پاسخ دادن است اگر دانش‌آموز به دقت کتاب را مطالعه کرده باشد و یک سوال خوب برای جواب دادن است.

5_سوال 885 درس دهم کتاب جامع دین و زندگی 2

این سوال از نوع سوالاتی است که طراحان کنکور سراسری بسیار علاقه‌مند به طراحی آن‌ها هستند زیرا که در انتهای آیه قرار دارد و به نوعی از دانش‌آموز می‌خواهد که نتیجه‌ی آیه را بداند.

6_سوال 891 درس دهم کتاب جامع دین و زندگی 2

این سوال به دلیل آن که مفهوم مطرح شده در کتاب را داده  و آیه را خواسته بیشتر به سبک کنکورهای اخیر نزدیک شده است و به نظر برای تمرین برای آماده شدن برای آزمون سراسری  مناسب است.


گردآوری: فرهاد حسین‌پوری ( مسئول دفترچه‌ی عمومی یازدهم و دوازدهم تجربی )