زمان حال در زبان آلمانی

برای صحبت کردن درباره واقعیت‌ها , کارهایی و اتفاق هایی که بارها در زمان حال اتفاق می‌افتد.

زمان حال در زبان آلمانی


کاربردهای زمان حال

1 – برای صحبت کردن درباره واقعیت ها


Das ist Felix. (این فلیکس است.)


2 – کارهایی و اتفاق هایی که بارها در زمان حال اتفاق می افتد.


Jeden Dienstag geht er zum Fußballtraining. (هر سه شنبه او به تمرین فوتبال می رود.)


3 – جملاتی که نشان می دهد یک کار چه مدتی طول کشیده یا انجام شده


Er spielt schon seit fünf Jahren Fußball (او پنج سال است که فوتبال بازی می کند.)


4 – اتفاقاتی در آینده که در زمان حال برنامه ریزی شده


Nächsten Sonntag hat seine Mannschaft ein wichtiges Spiel. (یکشنبه بعد تیم او یک بازی مهم دارد.)


ساختار صرف فعل در زمان حال ساده

با صرف افعال در زمان حال در درس “صرف افعال” آشنا شده اید. اما در جدول زیر به صورت مجددا به نحوه صرف این افعال در این زمان اشاره می کنیم. (برای اطلاع از استثناها در صرف فعل به مطلب صرف افعال ضعیف مراجعه کنید.)

شخص پسوند مثال
اول شخص مفرد (ich) -e ich lerne
دوم شخص مفرد (du) -st du lernst
سوم شخص مفرد (er/sie/es/man) -t er lernt
اول شخص جمع (wir) -en wir lernen
دوم شخص جمع (ihr) -t ihr lernt
سوم شخص جمع و حالت محترمانه (sie/Sie) -en sie lernen

همانطور که در درس افعال بی قائده توضیح داده شد دو فعل sein و haben قائده ای برای صرف ندارند پس نحوه صرف آن ها در این زمان را مجدد نشان می دهیم.

شخص sein haben
اول شخص مفرد (ich) ich bin ich habe
دوم شخص مفرد (du) du bist du hast
سوم شخص مفرد (er/sie/es/man) er ist er hat
اول شخص جمع (wir) wir sind wir haben
دوم شخص جمع (ihr) ihr seid ihr habt
سوم شخص جمع و حالت محترمانه (sie/Sie) sie sind sie haben