انتخاب درست، انتخاب نادرست

نهمی‌های عزیز، در مقابل یک انتخاب واقعی در زندگی تحصیلی قرار گرفته‌اید. دوره‌ی گذار سه‌ساله‌ای که تا رسیدن به دروازه‌های آموزش عالی در پیش دارید.

انتخاب درست، انتخاب نادرست

نهمی‌های عزیز، در مقابل یک انتخاب واقعی در زندگی تحصیلی قرار گرفته‌اید. دوره‌ی گذار سه‌ساله‌ای که تا رسیدن به دروازه‌های آموزش عالی در پیش دارید.

خوش‌بختانه در این مسیر تنها نیستید؛ پدر و مادر و معلمان و مشاوران هم در کنارتان هستند. در پایان دوره‌ی متوسطه‌ی اول، برای ورود جدی به آینده‌ باید آگاهانه عمل کنید. آگاهانه یعنی اتکا به اندوخته‌های علمی سه سال گذشته و علاقه و توانایی‌ها و مطالعه و شناخت از شاخه‌های تحصیلی و چشم‌انداز بازار کار آینده. 

یک انتخاب نادرست خدای‌نکرده چیزی جز سرخوردگی و افت تحصیلی و هدررفتن عمر به همراه نخواهد داشت.

در این بهار تازه‌شده، در گفت‌وگوهای خانوادگی و دوستانه‌ی هم‌کلاسی‌ها اوقاتی را به این مسئله اختصاص دهید تا با انتخاب درست، درس‌خواندن در طول سه سال آینده برایتان همراه با لذت و آرامش باشد.