شروع امیدبخش برای پایان خوش تحصیل

هر کس مسئول درختی است که کاشته است. شکوفه بر شاخه‌های همین درخت می‌نشیند و میوه در صبرِ خردمندانه و تکرار لجوجانه‌ی شما پخته و کامل خواهد شد.

شروع امیدبخش برای پایان خوش تحصیل

اگر نقطه‌ای را که در آن قرار گرفته‌اید، بپذیرید، آن‌گاه می‌توانید به جایگاه بالاتری بروید. البته منظورم پذیرفتن شرایط فعلی نیست، بلکه حرکت از شرایط کنونی به جلو است؛ امید به اتکای زحمت و تلاشی که اکنون جان تازه‌ای یافته و تا خردادماه به ثمر خواهد نشست.

مهم این است که واقع‌بین باشیم و مسئولیت‌پذیر و سخت‌کوش، نه متوهم و ناتوان.

هر کس مسئول درختی است که کاشته است. شکوفه بر شاخه‌های همین درخت می‌نشیند و میوه در صبرِ خردمندانه و تکرار لجوجانه‌ی شما پخته و کامل خواهد شد.

سه ماه آینده فرصت مناسبی برای همه‌ی دانش‌آموزان و فارغ‌التحصیلان است که در یک انضباط تجربه‌شده، تفکر خود را مدیریت کنند. زمین بازی اصلی همین‌جاست. بازی در این میدان را رها نکنید.