رتبه 96 تجربی : چگونه سه روز یکبار جمع بندی کنیم ؟

ملیکا حیدرزاده از چگونگی استفاده از روش سه روز یکبار و نتیجه فوق العاده خود با استفاده از این روش مطالعه در دوران جمع بندی می‌گوبد

رتبه 96 تجربی : چگونه سه روز یکبار جمع بندی کنیم ؟


ملیکا حیدرزاده

رتبه96 منطقه2 - دانشجوی پزشکی تهران


« سه روز یکبار معجزه کنید »

برای دوران جمع بندی سه روز یکبار، کنکور های تجربی سالهای ۹۱تا۹۵ را در نظر گرفته بودم. برنامه ریزی ام به این صورت بود که هر سه روزم را به ۶ نیم روز تقسیم کرده بودم و در اولین قسمت، یک کنکور را جواب میدادم. در شهر ما امکان این نبود که در حوزه‌ی کانون کنکورها را بدهیم ولی من سعی کردم در خانه شرایط را طوری فراهم کنم که برای رفع نقاط ضعفی که نسبت به جو و شرایط آزمون دادن داشتم مناسب باشد. مثلا سر و صدای اطراف یا رفت و آمد افراد هنگام آزمون دادن خیلی من را کلافه میکرد و تمرکزم را از دست میدادم.

 به این نتیجه رسیدم که این چیزهای بی اهمیت نباید در نتیجه ی کنکور من تاثیری داشته باشد. یا مثلا اگر صندلی آزمون مشکلی داشت من زود خسته می شدم. 


رتبه 96 تجربی : چگونه سه روز یکبار جمع بندی کنیم ؟


پس برای تمرین بهبود این موارد، یک صندلی آزمون نه چندان سالم(!) به خانه آوردیم و برای تمرین تمرکز و عدم حواس پرتی، موقع آزمون دادن در جاهای پر رفت و آمد خانه کنکور میدادم و حتی تلوزیون را هم روشن میگذاشتم و خودم سعی میکردم که به آن توجه نکنم. همچنین مدیریت زمان و کاهش تعداد غلط هایم را هم تمرین میکردم.


از ۵ نیم روز باقی مانده ام، یکی را اختصاص میدادم به تصحیح و تحلیل آزمونم و پس از آن،آن مطالبی که میدیدم فراموش کرده ام را از جزوه یا کتاب آن درس میخواندم و اشکالم را رفع میکردم و اگر آن اشکالم ‌زمان بیشتری نیاز داشت برای خودم یادداشت میکردم تا بعدا بهتر بخوانم.


خوب پس از این کارها، ۴نیم روز دیگر برایم باقی میماند که برای هر نیم روزم یک درس عمومی و یک درس اختصاصی در نظر میگرفتم. این دو درس را به این صورت انتخاب میکردم که یک درسی که مسلط هستم با درسی که ضعیف هستم با هم باشند. و هر بار که نوبت به هر درس میرسید، چند فصل را مرور میکردم و آزمون های جامعی از آن فصل ها حل میکردم. در این زمان ها اگر فصل خاصی را از کنکور یادداشت کرده بودم، مطالعه و رفع اشکال می کردم.


برای مشاهده سایر مقالات بر روی لینک کلیک کنید:

رتبه 28 تجربی: در دوران جمع بندی چگونه مطالعه کردم؟!

رتبه18 انسانی:منابع مطالعاتی من در ایام جمع بندی

رتبه10 ریاضی:روش سه روز یکبار منجی من در جمع بندی

برای استفاده از خدمات پشتیبانی ویژه ملیکا حیدرزاده عدد 6 را به  5000116463  ارسال نمایید و یا با شماره تلفن 02186121706 تماس حاصل نمایید.

همچنین می توانید جهت اطلاع از خدمات پشتیبانی ویژه با شماره
02186121706 تماس حاصل نمایید.

کانال پشتیبان ویژه ها :   
vipposhtiban@ را در تلگرام جستجو نمایید یا روی لینک عضویت در کانال پشتیبان ویژه کلیک نمایید.